ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567' เงินคนแก่ เช็กวัน เงิน เข้าใหม่ ล่าสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567' เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่ เช็กวัน เงิน เข้า ใหม่ล่าสุด ใครยังไม่ได้ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ รีบทำด่วน

อัปเดต “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” หรือ เงินคนแก่ สิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พึงได้รับจากรัฐบาล แต่ต้องผ่านการลงทะเบียนผู้สุงอายุก่อน โดยจะได้รับเงินแบบขั้นบันได ในอัตราเริ่มตั้งแต่ 600-1,000 บาท ใครยังไม่เคยลงทะเบียน ก็สามารถลงทะเบียนได้ตามรอบที่กำหนด เพื่อรับเงินในปีงบประมาณถัดไป สำหรับ “เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567” เงินเข้าวันไหน มีเงื่อนไขแบบเดิมหรือไม่ ไปตรวจสอบกันเลย

เงินผู้สุงอายุเดือนมีนาคม 2567 เข้าวันไหน

 

 

ตามปกติแล้ว เงินผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ จะได้รับเงิน หรือมีการโอนเข้าบัญชี ทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ดังนั้น เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567 จะเข้าบัญชีธนาคาร วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567 เนื่องจากวันที่ 10 มี.ค. ตรงกับวันอาทิตย์

 

 

ตารางจ่ายเงินผู้สูงอายุ 2567

 

 

 • เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567
 • เดือนเมษายน : วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567
 • เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567
 • เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567
 • เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567
 • เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567
 • เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567
 • เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567
 • เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

 

'เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567' ผู้สูงอายุ เช็กเลย ปรับวันเงินเข้า

'เงินผู้สูงอายุ 2567' เงินคนชราเข้าวันไหน อัปเดตล่าสุด เช็กได้เลย

ใครได้รับ เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567

 

 

เบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ต.ค.2566-ก.ย. 2567) เปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเดือน ต.ค. 2565-ก.ย. 2566

 

หากใครเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2507 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2568 (เดือน ต.ค. 67-ก.ย. 68)

 

นั่นหมายความว่า ผู้สุงอายุ ที่จะได้รับเงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2567 จะต้องลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในเดือน ต.ค. 2565-ก.ย. 2566

 

 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

 

กรณีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 และเดือน ม.ค.-ก.ย. 2567
 • จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 เป็นต้นไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

 

 

วิธีการรับเงินผู้สูงอายุ

 

 • รับเงินสดด้วยตนเอง
 • รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ
 • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ