ชีวิตดีสังคมดี

"เงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2567" เดือนมิถุนายน เงินคนแก่ โอนเข้าวันนี้

เช็กเลย "เงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2567" เดือนมิถุนายน "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" หรือ เงินคนแก่ โอนเข้าบัญชีวันนี้ พร้อมตารางการโอนแต่ละเดือน

"เงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2567" อัปเดต "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" หรือ "เงินคนแก่" สิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พึงได้รับจากรัฐบาล ซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ผู้สูงอายุ จะต้องผ่านการลงทะเบียนก่อน โดยจะได้รับเงินแบบขั้นบันได ในอัตราเริ่มตั้งแต่ 600-1,000 บาท โดยปกติ เงินกลุ่มเปราะบาง จะมีการเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และในเดือนมิถุนายน ปี 2567 นี้ เงินจะเข้าวันไหน

 

เงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2567 เข้าวันไหน

 

 • สำหรับเงินผู้สูงอายุเดือนมิถุนายน 2567 จะถูกโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

 

 

ตารางจ่ายเงินผู้สูงอายุ 2567

 

 • เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567
 • เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567
 • เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567
 • เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567
 • เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567
 • เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 2567

 

 

เงินผู้สูงอายุ รับเท่าไร
 

 • อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 600 บาท/คน/เดือน
 • อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 700 บาท/คน/เดือน
 • อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 800 บาท/คน/เดือน
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาท/คน/เดือน

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ