ชีวิตดีสังคมดี

"บัตรคนจนเดือนมิถุนายน" ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนนี้ ได้อะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรคนจนเดือนมิถุนายน" 2567 เงินเข้าวันไหน จ่ายอะไรบ้าง ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลย เดือนมิถุนายน ได้อะไรบ้าง

"บัตรคนจนเดือนมิถุนายน" ปี 2567 ผู้มีสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบเช็กเลย บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2567 จะได้รับสิทธิอะไรบ้าง เงินเข้าวันไหน ซึ่ง กรมบัญชีกลาง จะทำการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่อง

 

 

1 มิ.ย. 2567

 

 

 • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิ.ย. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 2567) 
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

 
 

หมายเหตุ : ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และ ไม่สะสมในเดือนถัดไป

 

11 - 13 มิ.ย. 2567

 

 • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิใน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อัตรา 100 บาทต่อเดือน (เม.ย. - มิ.ย. 67) 

 

สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ทำการยืนยันตัวตน (e-KYC) แล้ว ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2567 จะได้รับการโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

 

 1. บัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น ตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) หรือ
 2. กรณีไม่มีบัญชีตาม (1.) จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ (ต้องผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2567)

 

 

20 มิ.ย. 2567

 

เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ ช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

 

โดยจะต้องเป็น ผู้พิการ ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ

 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน 
  สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

 

นอกจากนี้ยังมีส่วนลด ค่าไฟ - ค่าน้ำประปา

 • ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

logoline