ชีวิตดีสังคมดี

"เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม" เช็กรอบโอน เดือน ก.ค. 2567 เงินเข้าวันนี้

เช็กรอบโอน "เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม" เงินเด็ก เดือนกรกฎาคม 2567 เงินเข้าวันนี้ พร้อมเช็กรอบโอนในแต่ละเดือน และตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่

"เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม" ประจำ เดือนกรกฎาคม 2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งปฏิทินการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ในรอบ เดือนกรกฎาคม ธนาคาร จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีธนาคารที่ใช้รับ "เงินอุดหนุนบุตร"

 

 

เงินอุดหนุนบุตร

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งปฏิทินการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567) สำหรับ เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ สำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาทต่อเดือน 

 

 

กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังมีกำหนดจ่ายถึง เดือนกันยายน มีดังนี้

 

 • เดือนกรกฎาคม 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • เดือนสิงหาคม 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • เดือนกันยายน 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

 

 

เงินอุดหนุนบุตร

สามารถตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 

 • ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน : คลิกที่นี่
 • ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ดาวน์โหลดแอปฯ "ทางรัฐ" : คลิกที่นี่
 • แอปพลิเคชัน "เงินเด็ก" ดาวน์โหลดแอปฯ "เงินเด็ก" ได้ที่ AppStore และ PlayStore


 

สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" ได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิกที่นี่

 

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชน เด็กแรกเกิด
 • ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล
   

 

 

เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 

 • ผู้มีสิทธิรับ เงินอุดหนุน รายเดิม
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

 

หลักเกณฑ์ของการได้รับ เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

 

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย
 • เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
 • เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

ข่าวยอดนิยม