ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567' ผู้สูงอายุ เช็กเลย ปรับวันเงินเข้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567' เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อัปเดตล่าสุด 'ผู้สูงอายุ' เช็กเลย เงินเข้าวันไหน

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” หรือ เงินคนแก่ สิทธิและสวัสดิการ ที่รัฐมอบให้กับผู้สูงอายุทุกคน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในอัตราเริ่มตั้งแต่ 600-1,000 บาท แบบขั้นบันได ส่วน “เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567” เข้าวันไหน มีเงื่อนไขการจ่ายเงินเหมือนเดิมหรือไม่ รวมทั้งขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินสำหรับผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ทำอย่างไร อัปเดตที่นี่

เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

 

เงินผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ โดยปกติ จะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ดังนั้น เงินผู้สูงอายุเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จะเข้าบัญชีธนาคาร วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2567 เนื่องจากวันที่ 10 ก.พ. ตรงกับวันเสาร์

 

 

ตารางจ่ายเงินผู้สูงอายุ 2567

 

 • เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2567
 • เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567
 • เดือนเมษายน : วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567
 • เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567
 • เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567
 • เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567
 • เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567
 • เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567
 • เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567
 • เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

เงินผู้สูงอายุ 2567 ได้เท่าไร

 

 • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
 • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

 

 

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2568

 

โดยปกติแล้ว การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงปีงบประมาณ ที่จะมีอายุครบ 60 ปี ดังนั้น “เงินผู้สูงอายุ 2567” ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ต.ค. 2566-ก.ย. 2567) เปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือน ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 ซึ่งผู้สูงอายุ ที่ต้องการรับ “เงินผู้สูงอายุ 2568” จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า โดยแบ่งเป็นดังนี้

 

1. กรณีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 และเดือน ม.ค.-ก.ย. 2567
 • จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 เป็นต้นไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

 

2. กรณีจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2508)

 

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 และเดือน ม.ค.-ก.ย. 2567
 • จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เช่น เกิดเดือน ม.ค. 2568 ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือน ก.พ. 2568 เป็นเดือนแรก

 

 

ใครมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 • มีสัญชาติไทย
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
 • เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ