อัปเดตสถานการณ์ Covid-19

ดูข่าว COVID ทั้งหมด
อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ162,663,552

ผู้เสียชีวิต3,374,574

ผู้ที่หายแล้ว140,598,960

อัพเดทล่าสุด 2021-05-15 21:05:11

ดูข้อมูลทั่วโลก

ดูข้อมูล COVID-19 ทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข่าวไฮไลท์

ข่าวด่วน

อ่านทั้งหมด