อัปเดตสถานการณ์ Covid-19

ดูข่าว COVID ทั้งหมด
อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ140,512,132

ผู้เสียชีวิต3,012,012

ผู้ที่หายแล้ว119,330,730

อัพเดทล่าสุด 2021-04-17 10:12:44

ดูข้อมูลทั่วโลก

ดูข้อมูล COVID-19 ทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข่าวไฮไลท์

ข่าวด่วน

อ่านทั้งหมด