อัปเดตสถานการณ์ Covid-19

ดูข่าว COVID ทั้งหมด
อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ172,934,041

ผู้เสียชีวิต3,718,108

ผู้ที่หายแล้ว155,657,949

อัพเดทล่าสุด 2021-06-04 15:59:21

ดูข้อมูลทั่วโลก

ดูข้อมูล COVID-19 ทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข่าวไฮไลท์

ข่าวด่วน

อ่านทั้งหมด