ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุ 2567' เงินคนชราเข้าวันไหน อัปเดตล่าสุด เช็กได้เลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตล่าสุด สำหรับ 'เงินผู้สูงอายุ 2567' เงินผู้สูงอายุเดือนมกราคม 2567 เงินคนชราเข้าวันไหน เช็กได้เลยที่นี่

สิ้นสุดปีงบประมาณ 2566 ไปแล้ว สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ เงินคนแก่ เป็นสวัสดิการของรัฐ ที่เปิดให้ลงทะเบียนทุกปี ซึ่งการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงปีงบประมาณ ที่จะมีอายุครบ 60 ปี ดังนั้น “เงินผู้สูงอายุ 2567” ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือน ต.ค. 2566-ก.ย. 2567) เปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือน ต.ค. 2565-ก.ย. 2566 ปัจจุบันปิดรับลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น เงินคนชราเข้าวันไหน เช็กอัปเดตล่าสุด

ซึ่งหากใครเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2507 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2568 แทน ส่วน “เงินคนชราเข้าวันไหน 2567” หมายความว่า คนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จะได้รับเงินผู้สูงอายุ 2567 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2566-30 ก.ย. 2567

 

 

เงินผู้สูงอายุเดือนมกราคม 2567

         

เงินผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ โดยปกติ จะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด ดังนั้น เงินผู้สูงอายุเดือนมกราคม 2567 จะเข้าบัญชีธนาคาร วันพุธที่ 10 ม.ค. 2567

ภาพประกอบ ผู้สูงอายุ

ตารางจ่ายเงินผู้สูงอายุ 2567

 

 

 • เดือนมกราคม : วันพุธที่ 10 ม.ค. 2567
 • เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2567
 • เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2567
 • เดือนเมษายน : วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567
 • เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567
 • เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567
 • เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567
 • เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567
 • เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567
 • เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567
 • เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567
 • เดือนธันวาคม : วันจันทร์ที่ 9 ธ.ค. 2567

 

 

เงินผู้สูงอายุ 2567 ได้เท่าไร

 

 • ผู้สูงอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน 
 • ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน 
 • ผู้สูงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน 
 • ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

ภาพประกอบ ผู้สูงอายุ

 

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2568

 

หากใครที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2567 ไม่ทัน หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะต้องลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2568 โดยแบ่งได้ ดังนี้

 

1. กรณีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน

 

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 และเดือน ม.ค.-ก.ย. 2567
 • จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 เป็นต้นไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)

 

2. กรณีจะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 (เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2508)

 

 • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย. 2566 และเดือน ม.ค.-ก.ย. 2567
 • จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เช่น เกิดเดือน ม.ค. 2568 ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพในเดือน ก.พ. 2568 เป็นเดือนแรก

 

 

เนื่องจาก “เงินผู้สูงอายุ” เกณฑ์ใหม่ ล่าสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค. 2566 ในข้อที่ 9 ระบุว่า การปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปรับอัตราจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ เดือนที่ผู้สูงอายุ มีอายุครบช่วงอายุในเดือนถัดไป ซึ่งระเบียบใหม่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุทุกคน

 

 

ตัวอย่างเช่น หากในระหว่างปีงบประมาณ ผู้สูงอายุ มีอายุครบ ไม่ว่าจะครบ 70 ปี, 80 ปี หรือ 90 ปี ในเดือนไหน เดือนถัดไป ก็จะได้ปรับขึ้นทันทีตามขั้นบันได เช่น อายุครบ 70 ปี เดือน ม.ค. 2567 ในเดือน ก.พ. 2567 ก็จะได้ปรับเป็น 700 บาททันที ไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ ส่วนคนใดที่เกิดวันที่ 1 ในเดือนที่ครบอายุ ก็จะได้รับในเดือนนั้นทันที

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ