สังคมยั่งยืน

'เงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม 2566' เงินคนแก่ เข้าวันไหน เท่าไร เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กรอบโอน 'เงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม 2566' เงินคนชรา 3,000 เข้าหรือไม่ 'ผู้สูงอายุ' เกิดปีอะไร ชวดสิทธิปี 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่

อัปเดต “เงินผู้สูงอายุ” เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่ ที่รัฐบาลเปิดให้ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือน ซึ่งในปี 2566 มีการจ่ายเงินมาถึงเดือน ก.ค. แล้ว

 

 

 

 

 

สำหรับ “เงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม 2566” เข้าวันไหน ผู้สูงอายุ เงื่อนไขใด ที่หมดสิทธิได้รับเงิน ในปี 2566 รวมทั้ง คำถามที่ว่า “เงินคนชรา 3,000 เข้าวันไหน” คมชัดลึก รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว สามารถเช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 

ผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว “เงินผู้สุงอายุ” ภาครัฐจะโอนเงินผ่านธนาคาร ที่ผู้สูงอายุแจ้งมา ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่ถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนใด ตรงกับวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ก็จะเลื่อนเวลาจ่ายเงิน เป็นก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ ดังนั้น อาจจะได้รับเงินไม่ตรงวันที่ 10 ในแต่ละเดือน โดย “เงินผู้สูงอายุเดือนสิงหาคม 2566” เงินเข้าวันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566

 

 

 

เงินผู้สูงอายุ 2566

 

 

 • เดือน ม.ค. 2566 : วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566
 • เดือน ก.พ. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566
 • เดือน มี.ค. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566
 • เดือน เม.ย. 2566 : วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2565
 • เดือน พ.ค. 2566 : วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566
 • เดือน มิ.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566
 • เดือน ก.ค. 2566 : วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566
 • เดือน ส.ค. 2566 : วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566
 • เดือน ก.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566
 • เดือน ต.ค. 2566 : วันอังคารที่ 10 ต.ค. 2566
 • เดือน พ.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566
 • เดือน ธ.ค. 2566 : วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค. 2566

 

 

เช็กเงินผู้สูงอายุ 2566 คลิกที่นี่

 

    ผู้สูงอายุ

ใครไม่ได้ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566”

 

 

 

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565-ก.ย. 2566) เปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2565 ปัจจุบันปิดรับลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น หากใครเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2506 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567 แทน ซึ่งจะยังไม่สามารถรับ “เงินผู้สูงอายุ” ในปี 2566 ได้

 

 

 

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 เมื่อไร

 

เปิดลงทะเบียน 2 ช่วง คือ

 • ช่วงที่ 1 เดือน ต.ค.-พ.ย. 2565
 • ช่วงที่ 2 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2566

 

 

     ภาพประกอบ เงินผู้สูงอายุ

 

 

เงื่อนไขลงทะบียน ”เงินผู้สูงอายุ 2567”

 

 

 1. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คือ ต้องเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2507 (สำหรับผู้ที่ทราบแค่ปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ม.ค. ของปีนั้นๆ)
 2. ผู้สูงอายุต้องไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน หรือถ้าเคยลงทะเบียนมาก่อน แต่ย้ายภูมิลำเนามาใหม่ จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามทะเบียนบ้านใหม่ เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่ จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2563 แต่ปีนี้เพิ่งย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 3. มีสัญชาติไทย
 4. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามทะเบียนบ้าน
 5. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์เป็นรายเดือนจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

 

 

ใครที่ไม่มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุเลย

 

 

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เงินบำนาญ, เบี้ยหวัด,
 • เงินอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับเงินเบี้ยยังชีพ เช่น ผู้สูงอายุที่เคยทำงานและได้รับเงินเดือน มีรายได้ประจำ หรือผลตอบแทนอื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

เงินคนชรา 3,000 เข้าวันไหน 

 

 

 • อายุ 60 - 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70 - 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80 - 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท

 

 

ดังนั้น เงินคนชรา 3,000 เข้าวันไหน ตอบว่า เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการปรับเพิ่มขึ้น จึงไม่มีการจ่ายเงิน 3,000 บาท เงินที่ได้รับยังเป็นจำนวนตามช่วงอายุ หากใครสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หมายเลขโทรศัพท์ 02 642 4305

 

 

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด