ชีวิตดีสังคมดี

'วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ' บัตรคนจนรอบใหม่ ผู้พิการ ได้รับวันไหน เช็กที่นี่

'วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ' บัตรคนจนรอบใหม่ เดือนมิถุนายน ผู้พิการ ยืนยันตัวตน วันที่ 26 พ.ค. 2566 ได้รับวันไหน เช็กที่นี่

หลังจาก กรมบัญชีกลาง กำหนดโอน “เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ” เงินคนพิการ สำหรับผู้ถือ บัตรคนจนรอบใหม่ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทุกวันที่ 20 ของเดือน จากเดิมที่โอนทุกวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท งวดแรกไปเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566

 

 

 

ทั้งนี้ “วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ” เช็กว่าได้รับเงินหรือยัง หรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการหรือไม่ ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมที่ตนเองได้รับ ได้ที่เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ดังนี้

 

วิธีตรวจสอบเงินคนพิการ

 

 1. เข้าเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th คลิกที่นี่
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”
 3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ หากมีสิทธิจะปรากฎสวัสดิการที่ได้รับ เช่น สวัสดิการแห่งรัฐ, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 4. หากไม่ได้รับสิทธิใด จะปรากฎข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

 

 

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

 

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิจะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือน มิ.ย. 2566 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมิถุนายน 2566

- วันที่ 1 มิ.ย. 2566 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) - วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

 

 

สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 เม.ย. – 26 พ.ค. 2566 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 มิ.ย. 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 2 เดือน (ของเดือน เม.ย. และ พ.ค.) จำนวนเงิน 600 บาท

 

 

 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 2566)
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

 

 

- วันที่ 20 มิ.ย. 2566 (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายในวันที่ 26 พ.ค. 2566)

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน พ.ค.

 

สำหรับเดือน พ.ค. 2566 กรมบัญชีกลาง รายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 พ.ค. 2566 ดังนี้

 

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน)

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 4,154.35 ล้านบาท
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 54.63 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 35.11 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 12.45 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 32.99 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 4,289.54 ล้านบาท

 

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน)

 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 ม.ค. 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566) 259.86 ล้านบาท 

รวมจำนวนเงิน  259.86 ล้านบาท

 

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 105.09 ล้านบาท
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 9.93 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 115.03 ล้านบาท

 

4. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 78.21 ล้านบาท
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 2.41 ล้านบาท
 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคม 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566) 2.83 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน 83.46 ล้านบาท

รวมจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,747.88 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

 

 

 

ข่าวยอดนิยม