ชีวิตดีสังคมดี

'เงินผู้สูงอายุ 2566' อัปเดตล่าสุด จ่ายวันไหน ได้เท่าไร สรุปครบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ' สิทธิพื้นฐานที่ผู้สูงอายุ พึงได้ แล้ว 'เงินผู้สูงอายุ 2566' จ่ายวันไหน ได้เท่าไร รวบรวมมาให้แล้ว

“เงินยังชีพผู้สูงอายุ” หรือที่เรียกกันติดปากว่า เงินคนแก่ 600 เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่ผู้สูงอายุในประเทศไทย พึงได้ เพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน โดยในแต่ละปี จะเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ๆ มาลงทะเบียน นั่นเท่ากับว่า ถ้าอยากรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุจากภาครัฐ จะต้องละทะเบียนก่อน

 

 

“เงินผู้สูงอายุ 2566” เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566 จะได้รับเงินเมื่อไร ลงทะเบียนวันไหน ซึ่งตามกฎหมายเดิม หากผู้สูงอายุมีอายุครบ 70, 80 หรือ 90 ปี ในระหว่างปีงบประมาณ จะยังไม่ได้ปรับเบี้ยเพิ่มขึ้นทันที ต้องรอการปรับเบี้ยในปีงบประมาณถัดไป แต่เมื่อเดือน มี.ค. 2566 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการปรับอัตราการจ่ายเงินผู้สูงอายุแบบขั้นบันได หมายความว่า สามารถจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ วันที่มีอายุครบในเดือนนั้นทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบปีงบประมาณ

 

เงินผู้สูงอายุ 2566 ออกวันไหน

 

เงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) สำหรับคนที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2506 เปิดลงทะเบียนไปแล้ว ในเดือน ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ซึ่งปัจจุบันปิดรับลงทะเบียนแล้ว ซึ่งใครเกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2506 แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567 แทน โดยปี 2566 นี้ จะยังไม่ได้รับเงินยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

ทั้งนี้ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะออกทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด เท่ากับว่าในปี 2566 ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยตามวันที่ต่อไปนี้

 

 • เดือน ม.ค. 2566 : วันอังคารที่ 10 ม.ค. 2566
 • เดือน ก.พ. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566
 • เดือน มี.ค. 2566 : วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 2566
 • เดือน เม.ย. 2566 : วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 2565
 • เดือน พ.ค. 2566 : วันพุธที่ 10 พ.ค. 2566
 • เดือน มิ.ย. 2566 : วันจันทร์ที่ 9 มิ.ย. 2566
 • เดือน ก.ค. 2566 : วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566
 • เดือน ส.ค. 2566 : วันพฤหัสบดีที่ 10 ส.ค. 2566
 • เดือน ก.ย. 2566 : วันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2566 งวดสุดท้าย

 

การจ่ายเงินผู้สูงอายุ 

 

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน 
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน 
 • ส่วนอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน 
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

 

 

"เงินผู้สูงอายุ" รับได้ที่ไหน

 

 • รับเงินสดด้วยตนเอง
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจมารับเงินสดแทน
 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ
 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

 

การสิ้นสุดการได้รับเงินผู้สูงอายุ

 

 • ถึงแก่กรรม
 • ขาดคุณสมบัติ
 • แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นลายลักษณ์อักษร

 

มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-เงินบำนาญประกันสังคม ยังรับเงินผู้สูงอายุได้หรือไม่

 

สามารถรับเงินได้เช่นเดียวกัน (หากมีหลักเกณฑ์เข้าคุณสมบัติเป็นผู้สูงอายุ) เพราะไม่ได้จำกัดว่า ผู้ลงทะเบียนต้องมีรายได้เท่าไร แม้ว่าจะมีรายได้อยู่ แต่เมื่อมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามเกณฑ์ ก็สามารถลงทะเบียนได้ หรือจะสละสิทธิ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ทำได้เช่นกัน

 

เงินผู้สูงอายุ 2567 ลงทะเบียนเมื่อไร

 

สำหรับใครที่กำลังจะอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 หรือลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุไม่ทันในปีที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ