ข่าว

แฮชแท็ก #ศาลรัฐธรรมนูญ พุ่งอันดับ 1 หลังมีคำวินิจฉัย “พิธา-ก้าวไกล” ไม่รอด

แฮชแท็ก #ศาลรัฐธรรมนูญ พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์ (x) หลังมีคำวินิจฉัย นโยบายหาเสียงแก้ ม.112 ของพรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง พร้อมสั่งให้ “พิธา-ก้าวไกล” ห้ามพูด-เขียน-พิมพ์ และไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา 112 ในอนาคต

กลายเป็นคดีระดับชาติ เมื่อนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการไต่สวนพยานบุคคล โดยมีผลการพิจารณาว่า ดังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน รวม 2 ปาก คือ นายพิธา และนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล โดยตอบข้อซักถามของศาลและของคู่กรณี คดีเป็นอันเสร็จการไต่สวน ศาลนัดแถลงการณ์ด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. กับนัดฟังคำวินิจฉัย เวลา 14.00 น.

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 31 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดี “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์-พรรคก้าวไกล” ล้มล้างการปกครองหรือไม่ หลังเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

 

ขณะที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย นโยบายหาเสียงแก้ มาตรา112 ของพรรคก้าวไกล ล้มล้างการปกครอง พร้อมสั่งให้ พิธา-ก้าวไกล ห้ามพูด-เขียน-พิมพ์ และไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา 112 ในอนาคตอีกด้วย

 

 

ทำให้แฮชแท็ก #ศาลรัฐธรรมนูญ พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ในทวิตเตอร์ (x) หลังมีคำวินิจฉัย นโยบายหาเสียงแก้ ม.112

 

แฮชแท็ก #ศาลรัฐธรรมนูญ พุ่งอันดับ 1 หลังมีคำวินิจฉัย “พิธา-ก้าวไกล” ไม่รอด

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ