7 ก.ย.69-แหล่งข่าวระดับสูงจากวุฒิสภา แจ้งถึงความคืบหน้าการพิจารณาเลื่อนบุคคลที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คัดเลือกให้อยู่ในบัญชีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สำรอง แทนที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลงโทษต่อกรณีที่ภรรยามีหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ ว่า

 

 

               ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ประสานไปยังนายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฐานะบุคคลที่อยู่ในบัญชีสำรองลำดับแรก ว่าพร้อมรับตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามขณะนี้นายดอนติดภารกิจที่ต่างประเทศจึงยังไม่ได้รับคำตอบ อย่างไรก็ตามการพิจารณาเลื่อนลำดับดังกล่าว ไม่มีความจำเป็นต้องรีบ เนื่องจากส.ว. ที่มีอยู่ 249 คน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อีกทั้งวันที่ 18 กันยายน จะปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่งจึงมีเวลาที่จะพิจารณาและตรวจสอบ

 

                

แหล่งข่าวระดับสูงจากวุฒิสภา แจ้งด้วยว่าส่วนกรณีที่หลายฝ่ายระบุว่านายดอนอาจจะขาดคุณสมบัติ เพราะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ในบทบัญญัติของบทเฉพาะกาล ในรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2560 มาตรา 269 (2) กำหนดบทยกเว้น ไม่ให้นำข้อห้ามส่วนของบุคคลที่เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี มาใช้บังคับกับ ส.ว.ที่มาจากการสรรหาของคสช.  ดังนั้นสิทธิของนายดอนตามรัฐธรรมนูญจึงสามารถดำรงตำแหน่งส.ว.ได้ แต่หากนายดอนแสดงเจตนาว่ารับตำแหน่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง แต่หากนายดอนไม่รับตำแหน่งถึงจะพิจารณาบุคคลในลำดับถัดไปซึ่งจะใช้ขั้นตอนสอบถามและตรวจสอบคุณสมบัติเช่นเดียวกัน.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-วิษณุ ป้องบิ๊กตู่คล้ายจะหนีสภาแต่ไม่ใช่
-อเมริกา เตรียมส่งออท.สหรัฐประจำไทย หลังว่างเว้น 1 ปี
-โผทหารเรียบร้อย นายกฯเตรียมทูลเกล้าฯ
-5 รมต.ต้องไปสภาทุกนัด