ข่าว

"สมัครสอบท้องถิ่น 2567" วันไหน เช็ก ตำแหน่ง ที่เปิด พร้อมแนว ข้อสอบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"สมัครสอบท้องถิ่น 2567 วันไหน" เช็กเงื่อนไข ตำแหน่ง ที่เปิด "สมัครสอบท้องถิ่น 2567" พร้อมแนว ข้อสอบ แบบละเอียด ได้ที่นี่

“สมัครสอบท้องถิ่น 2567 วันไหน” ภายหลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเปิด “สมัครสอบท้องถิ่น 2567” จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา มีเงื่อนไขอย่างไร ตำแหน่งอะไรบ้าง รวมทั้งขั้นตอนการสมัคร พร้อมแนวข้อสอบย้อนหลัง คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมมาให้แล้ว

สมัครสอบท้องถิ่น 2567 วันไหน

 

 • รับสมัครสอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-29 มีนาคม 2567
 • ชำระค่าธรรมเนียม เริ่มตั้งแต่ 8-30 มีนาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5 เมษายน 2567
 • สอบภาค ก. และ ภาค ข. 5 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และสถานที่ วันเวลา 30 พฤษภาคม 2567
 • สอบสัมภาษณ์ 15-16 มิถุนายน 2567
 • ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน 1 สิงหาคม 2567
 • รายงานตัวเลือก อปท.ที่จะบรรจุ 19-23 สิงหาคม 2567

สมัครสอบท้องถิ่น 2567

 

 

'สอบนายสิบตำรวจ 2567' เปิด 'ทหารกองหนุน สอบนายสิบ' เช็กรายละเอียด ที่นี่

'สอบ ก.พ. 2567' สมัครสอบ ก.พ. 2567 วันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

สายที่รับ สมัครสอบท้องถิ่น 2567

 

 

 • สายทั่วไป (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) 29 ตำแหน่ง 2,950 อัตรา
 • สายวิชาการ 36 ตำแหน่ง 2,109 อัตรา
 • สายครูผู้ช่วย 29 ตำแหน่ง 1,135 อัตรา

         สมัครสอบท้องถิ่น 2567

 

ขั้นตอน สมัครสอบท้องถิ่น 2567

 

 1. กรอกใบสมัคร
 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
 3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ระหว่างวันที่ 8-30 มีนาคม 2567

 

*** กรอกใบสมัครสอบท้องถิ่น 2567 คลิกที่นี่

 

 

แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น 2567

 

วิชาความรู้ในการปฏิบัติราชการ 

 

 1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
 3. พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 4. พ.ร.บ.เทศบาล
 5. พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล
 6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 7. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 8. พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ
 9. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก
 10. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
 11. รัฐธรรมนูญ
 12. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 13. ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น

 

คณิตศาสตร์

 

 • คณิตทั่วไป
 • อนุกรม
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • ตารางและแผนภูมิ
 • ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

ข่าวรอบตัวเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

 • ประวัติศาสตร์ไทย
 • ความรู้รอบตัว
 • แผนพัฒนาชาติ
 • ยุทธศาสตร์นโยบายรัฐ
 • ความรู้เรื่องราชการในกรม
 • ตรรกศาสตร์
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ภาษาไทย 20 ข้อ

 

 • การสะกดคำ
 • การใช้คำ
 • การเรียงประโยค
 • ข้อบกพร่องของประโยค
 • หลักไวยากรณ์
 • บทความสั้น
 • บทความยาว

 

ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ

 

 • บทสนทนา
 • คำศัพท์
 • หลักไวยากรณ์
 • อ่านจับใจความ

 

 

อัปเดตข้อมูลล่าสุด  : วันเปิดรับสมัครได้เลื่อนออกไปก่อน ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ