จากกรณีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ทำการทดสอบยกเลิกไม้กั้น ช่องทางด่วนที่เก็บค่าผ่านทางพิเศษ อโศก 3 ฝั่งขาออกเมือง และอโศก 4 ฝั่งเข้าเมือง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดช่วงหน้าด่าน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านทางพิเศษ พร้อมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการทางพิเศษทั้งผู้ใช้บัตร easy pass และเงินสด

 

 

 

               สำหรับด่านอโศก 4 ทำการทดสอบยกเลิกไม้กั้น ช่องทาง Easy Pass ช่องทางที่ 6 และ 7 ระหว่างวันที่ 27 - 30 สิงหาคม ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น 06.00 - 09.00 น. และ 16.00 - 19.00 น.

               28 ส.ค. 62 ทีมข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่สำรวจ ด่านอโศก 4 พบว่า ในช่วงเวลาเร่งด่วนมีปริมาณรถหนาแน่น แต่เคลื่อนที่ได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่อง 6 และ 7 ที่มีการทดสอบยกเลิกไม้กั้น เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับรถผ่านไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ไม้ยกเหมือนแต่ก่อน ทำให้ปริมาณรถบริเวณหน้าด่านเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น โดยช่วงแรกยังพบว่ามีประชาชนบางคนที่ยังสับสนและไม่เข้าใจว่าเป็นช่วงเวลาที่ทดสอบยกเลิกไม้กั้น แต่วันนี้มีประชาชนเข้าใจมากขึ้นทำให้รถเคลื่อนที่ได้ต่อเนื่อง โดยพร้อมกันนี้ทางด่วนอโศก 4 มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ คอยให้ข้อมูลผู้ใช้บริการ รวมถึงติดป้ายไวนิลและใช้เสียงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบตลอดเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง