ข่าว

"ถอดแมสก์" ได้ กลุ่มไหนทำได้ หลังปรับพื้นที่ ดูผ่อนผันมาตรการใดบ้าง เช็คเลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คเลย กลุ่มใดสามารถ "ถอดแมสก์" ได้ กลุ่มใดยังต้องใส่อยู่ ภายหลัง ศบค. ปรับพื้นที่เฝ้าระวังทั้ง 77 จังหวัด และผ่อนมาตรการเพิ่ม

ภายหลังจากที่ประชุม ศบค. มีการปรับ พื้นเฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปนั้น ได้มีการผ่อนมาตรการในหลายอย่าง ไม่วาจะเป็น การ การปรับเวลาบริโภคสุรา การเปิดให้บริการสถานบันเทิง รวมไปถึงการ  "ถอดแมสก์" ซึ่งกลุ่มไหนที่ถอดได้ กลุ่มไหนยังถอดไม่ได้ มีรายละเอียดดังนี้

 

สำหรับ ประชาชนกลุ่มเฉพาะ

- กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

- ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

 

สำหรับประชาชนทั่วไป/ผู้ใช้บริการ

1. สถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
- ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

 

2. สถานที่ภายในอาคาร
- ให้สวมหน้ากาก
- สามารถถอดหน้ากาก กรณี

  •    อยู่คนเดียว
  •    หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี
  •    มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนิน การด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

  กลุ่มใดบ้างที่ถอดแมสก์ได้

สถานที่ที่ถอดแมสก์ได้

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการปรับพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผ่อนมาตรการ 

 

- สามารถเปิดสถานบันเทิงดี่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายกำหนด (02.00 น.) 
- เคลี่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการเป็นไปตามปกติ
- การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่จำเป็นต้องคัดกรองในอาคารสถานที่ เว้นพื้นที่ระบาด 
- การเว้นระยะห่าง ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
- จำกัดรวมกลุ่ม หากเกิน 2,000 คน ต้องแจ้งคณะกรรมการ 

 

ซึ่งแม้จะปรับพื้นที่สี ต้องเน้น 2 U คือ universal prevention และuniversal vaccination 

การผ่อนมาตรการหลังมีการปรับพื้นที่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ