โควิด-19

"เครื่องวัดอุณหภูมิ" อาจไม่จำเป็น จ่อชง ศบค. ยกเลิก หลัง โควิด คลาย-ให้ผลลวง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ. จ่อชง ศบค. ยกเลิก "เครื่องวัดอุณหภูมิ" หลังสถานการณ์ "โควิด" คลี่คลาย ยอดผู้ติดเชื้อลด แถม ประสิทธิผลคัดครองต่ำ ให้ผลลวง

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด กระทรวงสาธารณสุข (MIU) เปิดเผยว่า หนึ่งในมาตรการคัดกรองโรคโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา คือการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าประเทศ และตามสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากช่วงที่โรคโควิด-19 ยังมีความรุนแรง ผู้ป่วยมักมีไข้เป็นอาการนำ และเป็นการสร้างความตระหนัก 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันทั้งสถานการณ์โควิด มีความรุนแรงลดลงมาก อีกทั้ง ประชาชนได้รับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ผู้ติดเชื้อมากกว่าครึ่งไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประโยชน์ และประสิทธิผลของเครื่องวัดอุณหภูมิ คณะกรรมการ MIU จึงดำเนินการทบทวนมาตรการคัดกรองอุณหภูมิ หลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19

 

 

จากการศึกษาพบว่า เครื่องวัดอุณหภูมิมีประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ต่ำ โดยมีค่าความไวต่ำตั้งแต่ 0-39% ทำให้ค่าพยากรณ์ผลทั้งบวกและลบต่ำมาก ให้ผลบวกและลบปลอม ทั้งการใช้ที่สนามบิน หรือสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนถึงประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการว่า ในปัจจุบันและหลังผ่านพ้นการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิดไป อาจไม่จำเป็นต้องให้สนามบิน ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และสถานประกอบการต่าง ๆ คัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยการวัดอุณหภูมิ ซึ่งในต่างประเทศก็มีคำแนะนำคล้ายกัน เช่น อังกฤษออกคำแนะนำว่า ไม่จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโควิด, สิงคโปร์ยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิในที่สาธารณะ ตั้งแต่สิงหาคม 2564, สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบันไม่มีคำแนะนำเรื่องการวัดอุณหภูมิสำหรับการคัดกรองแล้ว

นพ.รุ่งเรืองกล่าวต่อว่า สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสแกนร่างกายในสนามบินนั้น ไม่มีหลักฐานด้านประสิทธิผลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นกัน และยังต้องพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิผลในการคัดกรองโรคติดเชื้อที่ดีกว่านี้ในอนาคตสำหรับกลุ่มนักเดินทาง นอกจากนี้พบว่า มาตรการคัดกรองอุณหภูมิที่สนามบิน อาจทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยมากเกินไป จนส่งผลให้ละเลยมาตรการอื่น ๆ (False Security) และทำให้เกิดความไม่สะดวก ข้อเสนอดังกล่าว จะนำเสนอ ศบค.เพื่อพิจารณาต่อไป.

 

 

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานข้อมูล โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 1,833 ราย จำแนกเป็น วันนี้มีหายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 2,155 ราย หายป่วยสะสม 2,268,190 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) และผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 21,445 ราย ส่วนผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ มีจำนวน 19 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 8,670 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 656 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ