ข่าว

'พปชร.' เปิดเกมรุก ตั้ง 23 กรรมการยุทธศาสตร์ 'บิ๊กป้อม' นั่งประธาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พลังประชารัฐ เกิดเกมรุกสู้กลเกมการเมือง 'บิ๊กป้อม' เซ็นแต่งตั้ง 23 กรรมการยุทธศาสตร์พรรค มีผลตั้งแต่ วันที่ 16 ส.ค. 66 เช็ครายชื่อ แบบละเอียดได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.2566  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ

เนื้อหาในคำสั่งระบุว่า โดยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของพรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากวิกฤตทางด้านต่างๆ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก และนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ การครอบงำทางความคิด การสร้างทัศนคติ และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นปัจจัยสำคัญทางการเมือง

\'พปชร.\' เปิดเกมรุก ตั้ง 23 กรรมการยุทธศาสตร์ \'บิ๊กป้อม\' นั่งประธาน

 

 

ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 ข้อ 17(1) (จ) (ช) จึงให้ยกเลิกคำสั่งพรรคพลังประชารัฐตามบัญชีแนบท้าย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ดังนี้ 1.พล.อ.ประวิตร ประธานกรรมการ

 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

 

กรรมการประกอบด้วย 2.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 3.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 4.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 5.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 6.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 7.นางสาวตรีนุช เทียนทอง 8.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 9.พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ 10.นายอภิชัย เตชะอุบล 

 

11.นายสกลธี ภัททิยกุล 12.พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ 13.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 14.นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 15.นายอุตตม สาวนายน 16.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 17.พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ 18.นายนพดล พลเสน 19.นายคณิศ แสงสุพรรณ 20.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี21.นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 22.นายวราเทพ รัตนากร และ23.นายบุรินทร์ สุขพิศาล

\'พปชร.\' เปิดเกมรุก ตั้ง 23 กรรมการยุทธศาสตร์ \'บิ๊กป้อม\' นั่งประธาน

\'พปชร.\' เปิดเกมรุก ตั้ง 23 กรรมการยุทธศาสตร์ \'บิ๊กป้อม\' นั่งประธาน

 

 

logoline