ข่าว

รายละเอียด "สลาก 3 หลัก" ซื้อ ขึ้นเงินยังไง ลุ้นได้กี่รางวัล สรุปครบจบที่นี่

ดูรายละเอียด "สลาก 3 หลัก" ซื้อยังไง ขึ้นเงินแบบไหน มีสิทธิลุ้นได้กี่รางวัล ก่อนเปิดขายจริงเร็ว ๆ นี้ พิเศษมีทบเงินรางวัลไปงวดถัดไป สรุปครบจบที่นี่

ความคืบหน้าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก และ สลากเลข 3 หลัก ทาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินหน้า หน้าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล "สลาก 3 หลัก" หรือ ตัวเลข 3 หลัก หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก หรือ NUMBERS 3 หรือ N3 และ สลาก 6 หลัก สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก หรือ LOTTERY 6 หรือ L6 โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ได้ลงนามในสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด

 

สำหรับรายละเอียดการขาย "สลาก 3 หลัก" ที่สำนักงานฯ กำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้มีรายละเอียดก่อนเปิดขายจริงดังนี้ 

-ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขที่ต้องการได้ทุกหมายเลข ตั้งแต่ 000 ถึง 999
-เปิดจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัล
-การซื้อทุก ๆ 1 รายการ จะได้หมายเลขรางวัลพิเศษ 1 หมายเลข
-จำกัดอายุผู้ซื้อ-ผู้ขาย 20 ปี ขึ้นไป
-ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน
-จำหน่ายใบละ 50 บาท

การจัดสรรเงินรางวัลเป็นรางวัลแบบผันแปรตามยอดขาย และผู้ถูกรางวัลโดยจะจ่ายเงินรางวัล 60% ของยอดขาย แบ่งเป็น  4 รางวัล ได้แก่
-รางวัลสามตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน มีเงินรางวัล 30%
-รางวัลสามสลับหลัก (ตรงเลข-สลับหลัก) หรือโต๊ด คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลแต่หลักสลับกัน มีเงินรางวัล 30%
-รางวัลสองตรง (ตรงเลข-ตรงหลัก) คือ ตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน มีเงินรางวัล 39%
-รางวัลพิเศษ เป็นรางวัลแจ๊กพอต มีเงินรางวัล 1%

นอกจากนี้ยังเป็นสลากแบบสมทบเงินรางวัล หากการออกรางวัลในงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล จะนำเงินที่จัดสรรไว้ไปสมทบเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลในงวดถัดไปได้ แต่สมทบได้ไม่เกินหนึ่งงวด โดยเงินรางวัลที่ทบเกินหนึ่งงวดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ผู้ถูกรางวัลเสียอากรแสตมป์ 0.5%

รายละเอียด \"สลาก 3 หลัก\" ซื้อ ขึ้นเงินยังไง ลุ้นได้กี่รางวัล สรุปครบจบที่นี่
 

สำหรับขั้นตอนการเลือกซื้อ "สลาก 3 หลัก" ประชาชนสามารถทำได้ดังนี้ 
1.เลือกตัวแทนผู้ซื้อ / ตัวแทนที่ต้องการใช้บริการ 
2.ผู้ซื้อเลือกเกมที่ต้องการเล่น เลือกงวดสลาก
3.เลือกราคาที่ต้องการ เลือกหมายเลขที่ต้องการ 
4.กดชำะระเงิน ผ่านระบบ ออนไลน์ เช่น พร้อมเพย์ อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 
5.หลังชำระเงินข้อมูลของผู้ซื้และผู้ขายจะถูกบันทึกเข้าระบบ 
กรณีถูกรางวัล ระบบจะแจ้งการถูกรางวัลให้ผู้อัตโนมัติ พร้อมทั้งโอนเงินรางวัลไปยังบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ 
 

การจ่ายเงินรางวัล "สลาก 3 หลัก"
-เงินรางวัลร้อยละ 60 ของยอดการจำหน่ายสลากรวมในแต่ละงวด กำหนดจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรในแต่ละรางวัล ยกเว้นรางวัลพิเศษ เงินรางวัลจ่ายเป็นจำนวนเต็ม เศษของเงินรางวัลทุกรางวัล จะนำไปรวมกับรางวัลพิเศษ ดังนี้

 

-รางวัลสามตรง จ่ายแบบผันแปร จากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 30 ให้กับผู้ถูกรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลสามตรง ในอัตราจ่ายเท่ากันทุกราย เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษ (ปัดเศษทิ้ง) และนำเศษที่เหลือ นำไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ

 

-รางวัลสามสลับหลัก จ่ายแบบผันแปร จากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 30 ให้กับผู้ถูกรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลสามสลับหลัก ในอัตราจ่ายเท่ากันทุกราย เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษ (ปัดเศษทิ้ง) และนำเศษที่เหลือ นำไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ


-รางวัลสองตรง จ่ายแบบผันแปร จากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 39 ให้กับผู้ถูกรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลสองตรง ในอัตราจ่ายเท่ากันทุกราย เป็นเงินจำนวนเต็มไม่มีเศษ (ปัดเศษทิ้ง) และนำเศษที่เหลือ นำไปรวมสมทบกับรางวัลพิเศษ
รางวัลพิเศษ จ่ายจากเงินรางวัลที่ได้รับจัดสรรร้อยละ 1 และเศษของเงินรางวัลที่ถูกนำมาสมทบให้กับผู้ถูกรางวัลตามจำนวนผู้ถูกรางวัลพิเศษ


ผู้ถูกรางวัลได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ต้องชำระอากรแสตมป์ใบรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ในอัตรา 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท ตามประมวลรัษฎากร (อัตราส่วนค่าอากรแสตมป์ 0.50 บาท ต่อเงินรางวัล 100 บาท หรือเศษของ 100 บาท)

รายละเอียด \"สลาก 3 หลัก\" ซื้อ ขึ้นเงินยังไง ลุ้นได้กี่รางวัล สรุปครบจบที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกทีนี่ 
 

ข่าวที่น่าสนใจ