ข่าว

อันตรายมาก "กัญชา" รักษาบางอย่าง แต่ห้ามกับคน 5 กลุ่มนี้ เช็คก่อนเกี่ยวข้อง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กัญชา" รักษาโรค แต่ไม่ควรใช้กับคน 5 กลุ่มเสี่ยง บุคคลประเภทใด กลุ่มไหนควรเลี่ยงใช้ เช็คเลยก่อนใช้ผิดเสี่ยงถึงชีวิต

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศปลดล็อก "กัญชา" ถูกกฎหมาย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน โดยกรม สบส.ได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ทางไกลเพื่อประสาน ขอความร่วมมือจากพี่น้อง อสม. 1.05 ล้านคน ในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา ทั้งคุณประโยชน์ และผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเสพกัญชาเกินขนาด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก รับ รู้ ปรับ ใช้ ได้แก่ 
1.รับ : รับข้อมูล ข่าวสารด้านกัญชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
2.รู้   : รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาที่ถูกต้อง
3.ปรับ : ปรับการใช้กัญชาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
4.ใช้ : ใช้กัญชาเพื่อสุขภาพและรักษาโรค เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม แทนที่จะใช้เพื่อสันทนาการ 

ด้านนพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แม้พืชกัญชาจะมีสรรพคุณทางการแพทย์ในการบรรเทาอาการได้หลากหลายโรค และประโยชน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพด้านอื่นๆก็ตาม แต่ยังมีกลุ่มผู้ที่ควรระมัดระวังในการใช้ "กัญชา" อาทิ

1.ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
2.ผู้ที่มีอาการตับและไตบกพร่อง 
3.ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
4.ผู้ที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือด  
5.ผู้ที่ใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
 

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลการใช้ "กัญชา" อย่างถี่ถ้วน โดยอาจจะสอบถามข้อมูลในการใช้กัญชาทางการแพทย์จากหน่วยงานสาธารณสุข หรือบุคลากรสาธารณสุขอย่าง อสม.ที่อยู่ใกล้บ้าน และหากต้องการจะปลูกหรือครอบครองกัญชาก็ขอให้สอบถามข้อมูลจากสายด่วน กัญชง กัญชา 1556 กด 3  เพื่อให้การใช้หรือครอบครองพืชกัญชาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 

logoline