โควิด-19

เช็ค "มาตรการโควิด" แบบชัด ๆ เริ่มใช้ 1 ก.ค.นี้ ถอดแมสก์ ต้องทำตามนี้เท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สรุป "มาตรการโควิด" ล่าสุด เริ่มใช้ 1 ก.ค.นี้ คลายล็อกกิจกรรมอะไรบ้าง ไม่บังคับสวมแมสก์ แต่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเช็คชัวร์ก่อนถึงเวลา

อีกไม่กี่วันประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่การปรับ โควิด เป็นโรคประจำถิ่่นกันแล้ว โดยล่าสุด ศบค. ได้มีการปรับ "มาตรการโควิด" เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดใยปัจจุบันที่เริ่มลดลง โดยที่ผ่านมา ศบค. มีมติ มีการปรับ พื้นเฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปนั้น ได้มีการผ่อนมาตรการในหลายอย่าง ไม่วาจะเป็น การ การปรับเวลาบริโภคสุรา การเปิดให้บริการสถานบันเทิง รวมไปถึงการเลิกบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือ ให้ประชาชน ถอดแมสก์ ได้ ซึ่ง "มาตรการโควิด" ที่ปรับใหม่ล่าสุด จะเริ่มบังคับใช้ 1 ก.ค. นี้ 

สำหรับรายละเอียด "มาตรการโควิด" ล่าสุดนั้น มีดังนี้ 

อนุญาตให้ ถอดแมสก์  ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

- กลุ่ม 608 ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

- ผู้ติดเชื้อ/ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

สำหรับประชาชนทั่วไป/ผู้ใช้บริการ

1.สถานที่ภายนอกอาคาร ที่โล่งแจ้ง
- ให้สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น โดยไม่สามารถเว้นระยะห่าง มีความแออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

2. สถานที่ภายในอาคาร
-ให้สวมหน้ากาก
-สามารถถอดหน้ากาก กรณี อยู่คนเดียว
หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี
มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากาก เช่น รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ ทั้งนี้ ให้ดำเนิน การด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

ปรับพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง หรือ พื้นที่สีเขียว ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยผ่อนคลาย "มาตรการโควิด" ดังนี้

 

- สามารถเปิดสถานบันเทิงดี่มแอลกอฮอล์ ได้ถึงเวลา 02.00 น. ตามที่กฎหมายกำหนด  
- เคลี่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการเป็นไปตามปกติ
- การคัดกรองอุณหภูมิ ไม่จำเป็นต้องคัดกรองในอาคารสถานที่ เว้นพื้นที่ระบาด 
- การเว้นระยะห่าง ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
- จำกัดรวมกลุ่ม หากเกิน 2,000 คน ต้องแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
-ยกเลิกคัดกรองอุณหภูมิบริเวณทางเข้า 


ยกเลิกระบบ Thailand Pass สำหรับเดินทางเข้าไทย 

-ชาวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยง่ายขึ้น โดยปรับมาตรการใหม่ ดังนี้
-ยกเลิกลงทะเบียน Thailand Pass ทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยผู้เดินทางเข้าไทยยังคงต้องแสดงเอกสารการ-ฉีดวัคซีนครบโดส หรือผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ
-ให้ดำเนินการสุ่มตรวจผู้เดินทางเข้าไทย หากสุ่มแล้วผู้เดินทางไม่มีเอกสารรับรองใดๆ จะดำเนินการตรวจ pro-ATK ที่สนามบิน) จนกว่าจะยกเลิก พรก. ฉุกเฉิน
-ยกเลิกการกำหนดเงินประกัน

ผ่อนปรนการถ่ายรายการ ถ่ายภาพยนตร์ มีทั้งหมด 6 มาตรการ ได้แก่

-ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
-ปรับการเว้นระยะห่างเป็นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร / ยกเลิกการตรวจวัดอุณหภูมิ
-การตรวจ ATK ให้ทุกคนตรวจก่อนเข้าพื้นที่ถ่ายทําทุกครั้ง และหากถ่ายทําต่อเนื่องให้ตรวจซํ้าทุก 5-7 วัน
-ผู้ปฏิบัติงานในกองถ่ายทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาส่วนผู้ปฏิบัติงานหน้าฉาก (ผู้ประกาศข่าว -พิธีกรนักแสดง แขกรับเชิญ ทุกคน) ให้ถอดหน้ากากเฉพาะปฏิบัติหน้าที่หน้าฉากเท่านั้น
-กรณีผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ติดเชื้อ คนทำงานในกองถ่ายให้ทำงานแบบใส่หน้ากากได้ แต่คนทำงานหน้าฉาก ให้งดมาทำงาน
-แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรมีการขึ้นข้อความก่อนเข้ารายการว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการ เน้นการใช้-แฟ้มภาพ สอดแทรกเนื้อหา Universal Prevention
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ