ข่าว

สปสช. ชี้แจง "เกณฑ์เบิกจ่าย" กองทุนบัตรทอง ปี 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปสช.ชี้แจงหลักเกณฑ์เบิกจ่าย กองทุนบัตรทอง ปีงบประมาณ 2565 พร้อมยืนยันถึงความจำเป็นของระบบ "พิสูจน์ตัวตน" แม้ทำให้งานเพิ่มขึ้น แต่หากเกิดเหตุที่ไม่ดี หน่วยบริการจะไม่ต้องมารับภาระ

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขอรับค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 นั้น ระบบการเบิกจ่ายเป็นหน้าที่และภารกิจหลักของ สปสช. ซึ่งหน่วยบริการในระบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีความมั่นใจต่อระบบการเบิกจ่ายว่ามีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และไม่เป็นภาระของหน่วยบริการจนเกินไปนัก ปีงบประมาณ 2565 มีเรื่องใหม่หลายอย่างเกิดขึ้น เช่น ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแล้วว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นปัญหามากนัก หรือจะช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างไร หรือว่าจะมีผลต่อการเบิกจ่ายอย่างไร อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นคือระบบการพิสูจน์ตัวบุคคล หรือการพิสูจน์ตัวตน โดยหลักๆ พยายามจะให้เป็นผู้รับบริการ หรือประชาชน ได้เป็นผู้ดำเนินการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยบริการมากนัก

 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า อีกประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่างบประมาณที่ใช้สำหรับการป้องกันคนที่คิดไม่ดีหรือทำไม่ดี จะมากกว่ามูลค่าของสินค้าที่ถูกนำไปใช้ไม่ดี หรือมีการมาเบิกโดยไม่ถูกต้อง แต่เราจำเป็นต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำ สังคมจะไม่ถามว่ามันคุ้มหรือไม่ที่จะเอาเงินจำนวนมากเพื่อป้องกันคนไม่ดี ไม่กี่คน แต่สังคมจะถามว่าทำไมไม่ทำ

ขณะเดียวกัน นพ.จเด็จ ได้ชี้แจงเรื่องกลไกการตรวจสอบก่อนและหลังจ่ายชดเชย ค่าบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โปรแกรม e-Claim สำหรับการบันทึกข้อมูล การขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข และระบบยืนยันการเข้ารับบริการ หรือ Authentication code ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการบันทึกบัญชี กรณีรับเงินค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรคโควิด-19 ในระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) และการดูแลในระบบชุมชน (Community Isolation) และระบบรายการโอนเงินผ่าน HNSO Budget 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ