ข่าว

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชง "นายกฯ" ฟื้นฟูท่องเที่ยว-เปิดเมืองเพชรฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพชรบุรี ยื่นเสนอ "นายกรัฐมนตรี" แนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ เตรียมเปิดเมืองเพชรบุรี Cha-am Sun Shine

 

 

วันที่ 22 กย.64 เวลา 15.45 น. ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี  ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายกสมาคมการค้าบิสคลับไทย พร้อมด้วย นายบุญยอด  มาคล้าย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Sandbox)

 

 

โดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา "นายกรัฐมนตรี" ประธานฯ  พร้อมเสนอข้อเสนอแนวทางฟื้นฟูการท่องเที่ยว 3 ระยะ ต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ผ่านสำนักเลขาธิการนายกฯเนื่องในโอกาสที่"นายกฯ" ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี คือ 

 

 

ระยะสั้น (1 - 2 เดือน)

 

1.ขอสนับสนุนการตรวจ ATK ให้แก่พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว SHA+  ทุกๆ 2 อาทิตย์ ในระยะ หลังจากที่จังหวัดได้เปิดตามประกาศรัฐ และมีระบบบันทึกข้อมูลการตรวจย้อนกลับได้  เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

 

 

2. ขอการสนับสนุน Creative City  ด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี  ทั้งในด้าน การตลาดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดการความรู้จากองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)การต่อยอดขยายผลจาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  (TCDC) หรือ กระทรวงวัฒนธรรมและอื่น ๆ เพื่อกระจายรายได้ต่อท้องถิ่น

 

 

3. ผลักดัน กลไก คณะกรรมการพัฒนา Thailand Rivera  ให้เกิดการประชุม และขับเคลื่อนภารกิจ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

 

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชง \"นายกฯ\" ฟื้นฟูท่องเที่ยว-เปิดเมืองเพชรฯ

 

 

 

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชง \"นายกฯ\" ฟื้นฟูท่องเที่ยว-เปิดเมืองเพชรฯ

 

ระยะกลาง (3 - 6 เดือน) 

 

1.ขอพักการชำระหนี้ ดอกเบี้ยและเงินต้น ระยะเวลา 6 เดือน และสนับสนุนเงินกู้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท  1- 5 ล้าน เพื่อฟื้นฟูสถานประกอบการท่องเที่ยวและมีสภาพคล่องในการเปิดให้บริการ  โดยผ่อนปรนงบการเงินที่ขาดทุน  เครดิตบูโรในระยะ 2 ปี (ปี2562-2563)  ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน และคิดดอกเบี้ยพิเศษ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3

 

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชง \"นายกฯ\" ฟื้นฟูท่องเที่ยว-เปิดเมืองเพชรฯ

 

 

ระยะยาว (7-24 เดือน) 

 

 

1.สนับสนุนผลักดันเพชรบุรี สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Tourism  4 SPA (สปาโคลน สปาทราย สปาเกลือ สปาน้ำพุร้อน) ยกระดับมาตรฐานการบริการ  กระจายรายได้แก่ชุมชน  

 

 

2. เร่งรัดการก่อสร้างทางยกระดับ ถนนธนบุรี ปากท่อ ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565  เพื่อกระตุ้นและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ชะอำ หัวหิน 

 

 

3.สนับสนุนให้มีทบทวนการก่อสร้างทางยกระดับทางข้ามรถไฟที่ไปในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ หาดเจ้าสำราญ บ้านแหลม  และ เขาหลวง เพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ