ชีวิตดีสังคมดี

เช็กด่วน 10 ตำแหน่ง สายงาน "ข้าราชการ" เกษียณอายุ มากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

LIRT เปิดข้อมูล 10 ตำแหน่ง สายงาน อาชีพ "ข้าราชการ" ที่จะมีคน "เกษียณอายุ" มากที่สุด ในอีก 10 ปี ข้างหน้า สูงสุด 4,499 คน

อาชีพ ข้าราชการ ยังเป็นอาชีพยอดนิยม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เห็นได้จากยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. ในแต่ละปี ที่มีจำนวนมาก เนื่องจากการรับราชการ เป็นอาชีพที่มั่นคง เพราะเส้นทางการเติบโตในตำแหน่งชัดเจน, มีสวัสดิการดี เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งของตัวเอง พ่อแม่, คู่สมรส และลูก แถมหลังเกษียณ ก็ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญอีก

เพจ LIRT : คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยข้อมูล ตำแหน่งในสายงาน (ประเภททั่วไป) ​ที่จะเกษียณอายุมากที่สุด 10 อันดับ ในระยะ 10 ปี (2566 - 2575) ดังนี้

 

 

  1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4,499 คน
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 2,509 คน
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2,036 คน
  4. นายช่างโยธา จำนวน 1,833 คน
  5. เจ้าพนักงานสรรพากร จำนวน 1,462 คน
  6. เจ้าพนักงานป่าไม้ จำนวน 1,476 คน
  7. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ จำนวน 1,350 คน
  8. นายช่างรังวัด จำนวน 1,267 คน
  9. เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1,213 คน
  10. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1,008 คน

10 ตำแหน่งสายงานข้าราชการเกษียณอายุมากที่สุด

ทั้งนี้ ตำแหน่งในสายงาน ที่จะมีการเกษียณอายุมากที่สุด ในอีก 10 ปี ข้างหน้า สะท้อนให้เห็นว่า เป็นตำแหน่งที่ได้รับความนิยมในการรับราชการ และนับจาก 10 ปี นี้ไป ตำแหน่งในสายงานเหล่านี้ ก็จะว่างลง และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เลือกเรียนสายให้ถูก

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ