23 มีนาคม 2563  โรงพยาบาลศิริราช ขอแจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกคลินิก ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โควิด-19  จะคลี่คลายลง  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 9801

 

ด่วน ศิริราช ปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ