เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2562 ที่วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง หรือ หนังน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ได้เดินทางเข้าขอขมาพระรัตนตรัย และขอขมาต่อพระชั้นผู้ใหญ่ ต่อกรณีปัญหาที่เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคณะพระสงฆ์และหนังน้องเดียว

 

 

น้องเดียวเข้าขอขมาพระแล้ว ก่อนบึ่งขึ้นเวทีชี้แจงทันที

 

 

 

                 โดยน้องเดียวได้ถือพานดอกไม้ธูปเทียน เข้ากราบพระรัตนตรัย และพระนอนองค์ใหญ่ ที่วัดหาดใหญ่ใน เพื่อจบปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จากนั้นได้เข้าพบพระชั้นผู้ใหญ่ อาทิ หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี เจ้าคณะอำเภอนาทวี ,พระปลัดดร.พลกฤต กลฺยาณธมฺโม หรือหลวงเกียรติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหาดใหญ่ใน รวมถึงพระครูโสตถิธาดา เจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตร โดยได้มีการกราบขอขมาและพูดคุยหาทางออกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

น้องเดียวเข้าขอขมาพระแล้ว ก่อนบึ่งขึ้นเวทีชี้แจงทันที

 

 

                 ภายหลังจากที่พูดคุยเสร็จสิ้น คณะสงฆ์สงขลาได้ออกมาให้ข้อมูลสื่อมวลชน โดยได้อธิบายถึงเหตุและผลของการเดินทางมาของหนังน้องเดียวในครั้งนี้ ซึ่งเบื้องต้นทางคณะสงฆ์ก็พร้อมให้อภัย

 

 

น้องเดียวเข้าขอขมาพระแล้ว ก่อนบึ่งขึ้นเวทีชี้แจงทันที

 

 

                 อย่างไรก็ตาม ภายหลังการหารือกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลาที่วัดหาดใหญ่ใน นายหนังน้องเดียวไม่ได้นั่งแถลงข่าวหรือให้ข้อมูลร่วมกับคณะสงฆ์แต่อย่างใด แต่เลือกที่จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่ลานห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองแห เพื่อขึ้นเวทีชี้แจงกับประชาชนต่อกรณีที่เกิดขึ้นทันที

 

 

น้องเดียวเข้าขอขมาพระแล้ว ก่อนบึ่งขึ้นเวทีชี้แจงทันที

 

 

น้องเดียวเข้าขอขมาพระแล้ว ก่อนบึ่งขึ้นเวทีชี้แจงทันที

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง