ข่าว

ประกาศ กกต. ให้มีการเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯ กทม."- "นายกเมืองพัทยา"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ กกต. ให้มีการเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม."-สมาชิกสภา กทม.- "นายกเมืองพัทยา"- สมาชิกสภาเมืองพัทยา ภายใน 60 วัน

25 มี.ค. 2565 – เว็บไซต์รากิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ"ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร" ความว่า

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร  จึงจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ก. และ "ผู้ว่าฯ กทม." ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

ประกาศ กกต. ให้มีการเลือกตั้ง \"ผู้ว่าฯ กทม.\"- \"นายกเมืองพัทยา\"

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษายังลงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและ "นายกเมืองพัทยา"  ความว่า

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการจัดการเลือกตั้ง โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและ"นายกเมืองพัทยา"ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากครบวาระ

 

ประกาศ กกต. ให้มีการเลือกตั้ง \"ผู้ว่าฯ กทม.\"- \"นายกเมืองพัทยา\"

โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับ ลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ