เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มีรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเรียกประชุม  ศบค.ชุดเล็ก ประกอบด้วย

     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

     , พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ , นายฉัตรชัยพรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย , พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเวลา 14 .00 น.    

 

     มีรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีหนังสือถึง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีบัญชาและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ที่ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 

     โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจำนวนมาก เป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขในระบบ ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และเตียงผู้ป่วย

     ซึ่งกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียงเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีการพบการติดเชื้อหากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็วและทันเวลา จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข 

     ดังนั้นจึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อาคาร โกดังสเตเดี้ยม เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ ที่มีความพร้อมอยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

     ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติแล สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป