เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยประธานกรรมการ กทท. ผู้บริหาร กทท. ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม สาธารณสุข และ กทม.

     ร่วมตรวจสถานที่โกดังสเตเดียมตามที่ได้รับการประสานขอใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด 19 จากพื้นที่ชุมชนคลองเตย 

 

    

     จากนั้นได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการตั้งโรงพยาบาลสนามโดยมีข้อสรุปในเบื้องต้นในระยะเร่งด่วนใช้พื้นที่วัดสะพานเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งขณะนี้รองรับได้ 100 เตียง และมอบหมายให้ หน่วยงานสาธารณสุขเร่งประเมินถึงความเหมาะสมของสถานที่อาคารโกดังสเตเดียม หากมีความเหมาะสม หน่วยงานพร้อมดำเนินการดังนี้

  • กทท. พร้อมสนับสนุนอาคารโกดังสเตเดียม เนื้อที่รวม 15 ไร่ มีพื้นที่ภายในอาคาร 4,200 ตร.ม. กว้าง 35 ม. ยาว 120 ม.
  • กระทรวงกลาโหม พร้อมดำเนินการปรับปรุงสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก การวางระบบให้สามารถรองรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 160 เตียง
  • ร.พ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแล ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์

     ต่อมาคณะได้เดินทางไปยังวัดสะพานเพื่อตรวจและประเมินความพร้อมของสถานที่โรงพยาบาลสนามก่อนพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนดำเนินการโดยเร็ว

     สำหรับชุมชนคลองเตย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตัวชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัด จึงเป็นแหล่งกระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี