พรรคอนาคตใหม่ มองว่า 3 สิ่งที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการโอบรับความหลากหลายและสร้างความเสมอภาคทางเพศ คือ

 

          1.การศึกษาต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานความเข้าใจอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ เพศวิถี สร้างค่านิยมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศ

 

 

 

 


          2.แก้ไขและออกกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ  โดยออกแบบให้มีความเป็นกลางทางเพศ เพื่อที่จะโอบรับทุกคนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

 


          3.การรณรงค์  สร้างแคมเปญ  ให้เกิดความตระหนักถึงตัวตนและปัญหาความไม่เท่าเทียม  ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมเดิม  องค์กร  มูลนิธิ  สมาคมต่างๆ  สร้างการตื่นตัวและขยายประเด็นความเสมอภาคทางเพศให้ครอบคลุมผู้คนทั่วทั้งประเทศ  และความพยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ

 

 

 

 


          น.ส.ณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์  เข้ารัฐสภาครั้งแรกในฐานะ  สมาชิกสภาผู้แทน  บัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  และยังทำหน้าที่คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ  พรรคอนาคตใหม่


          “เจ็ดล้านคนของสังคมไทยวันนี้ขาดความเท่าเทียมทางเพศทั้งจากกฎหมายและการปฏิบัติในสังคม การผลักดันในเรื่องนี้  พรรคและดิฉันจะเร่งดำเนินการให้เร็ว  เพราะคนกลุ่มนี้ขาดโอกาส และวันนี้กระแสโลกก้าวหน้าในเรื่องนี้ไปมาก  สังคมไทยควรเดินหน้าในเรื่องนี้  และจะเร่งดำเนินการ”

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง