ข่าว

ย้อนดู "ราชกิจจาฯ" เปิด คำสั่งศบค. 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดูรายละเอียดจังหวัดตาม "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19 ) เผยบัญชีรายชื่อ "17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว" รับเปิดประเทศ เช็คที่นี่ได้เลยมีจังหวัดใดบ้าง

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 ) ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว หลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  ได้กำหนด "17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว"  โดยประกาศมีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายนนี้  

 

22 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อค่ำวันที่ 21ต.ค.64 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19 ) ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

 

โดยระบุว่า  ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กระทรวงมหาดไทย

 

จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

 

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจาฯได้เปิดบัญชีรายชื่อจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด

 

๑. กรุงเทพมหานคร

๒. จังหวัดกระบี่

๓. จังหวัดชลบุรี (เฉพาะอำเภอบางละมุง เมืองพัทยา อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีชัง และ อำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่)

๔. จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง)

๕. จังหวัดตราด (เฉพาะอำเภอเกาะช้าง)

๖. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์)

๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตำบลหัวหินและตำบลหนองแก)

๘. จังหวัดพังงา

๙. จังหวัดเพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)

๑๐. จังหวัดภูเก็ต

๑๑. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)

๑๒. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)

๑๓. จังหวัดเลย (เฉพาะอำเภอเชียงคาน)

๑๔. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)

๑๕. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า) ๑๖. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอำเภอเมืองหนองคาย อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ และ อำเภอท่าบ่อ)

๑๗. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอนายูง อำเภอหนองหาน และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม)

 

ย้อนดู \"ราชกิจจาฯ\" เปิด คำสั่งศบค. 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวรับเปิดประเทศ

คลิกอ่านคำสั่งศบค.กำหนดจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวรับเปิดประเทศได้ที่นี่ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ