โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม อายุ 10 - 18 ปี พบเด็กมีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ล่าสุด รายงานผลข้างเคียงจากการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 18 ปี ในโครงการ VACC 2 SCHOOL พบมีอาการไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

 

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการ "ฉีดวัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม Sinopharm สำหรับเด็กและเยาวชน อายุ 10 - 18 ปี ในโครงการ VACC 2 SCHOOL มีผู้รับวัคซีน จำนวน 29,360 โดส

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 29,360 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

  • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.30% = 87 ราย
  • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 3.99% = 1,170 ราย
  • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.73% = 215 ราย

 

 

 

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อย 4 อันดับแรก ได้แก่

  1. ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 3.24%
  2. เจ็บตึงบริเวณที่ฉีด 1.69%
  3. เหนื่อย เพลีย 1.68%
  4. ปวดศีรษะ 1.65%

 

* สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 10,219 คน)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  • รายงานนี้ไม่สามารถใช้กำหนดแนวทางในการฉีดวัคซีน หรือให้บริการทางการแพทย์ใด ๆ ได้จนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

 

 

 

“VACC 2 SCHOOL” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายหลังจากการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) ในอาสาสมัครอายุ 10 - ต่ำกว่า 18 ปี ในประเทศไทย” ตามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 134/2564 วันที่ได้รับการอนุมัติ 17 กันยายน 2564

 

 

ผลข้างเคียง, ซิโนฟาร์ม, Sinopharm, อาการไม่พึงประสงค์, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

 

logoline