ข่าว

'มธบ.' สานฝันนักบิน มีทั้งให้ทุน 100% รองรับตลาด 'แรงงาน' ขาดแคลน

คณบดี CADT ‘มธบ.’ ชี้หลังอุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวในปี2567 เที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยวต่อวัน นักท่องเที่ยวกว่า 3 แสนคนต่อวัน ทำให้ความต้องการแรงงานมากกว่า 69 สายงานอาชีพ เร่งเตรียม นศ. รองรับแรงงานด้านการบินขาดแคลน มีทั้งให้ทุนการศึกษา 100% และทุนฯ 50%

8 มีนาคม 2566 น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT:College of Aviation Development and Training) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มธบ. เปิดเผยว่า ภายหลังการระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ประกอบกับ นโยบายภาครัฐที่ประกาศเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการบินที่เริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดสังเกตเห็นได้ว่า ปี2566 สถานการณ์ด้านการบินคึกคักมากขึ้น 


โดยข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา เฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินจำนวนกว่า 800 เที่ยวต่อวัน และเมื่อรวมทั้งประเทศจะมีเที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยวต่อวัน ในส่วนของนักท่องเที่ยว ประมาณการไว้ว่าจะมีจำนวนกว่า 300,000 คนต่อวัน ซึ่งสอดรับกับรัฐบาลที่ประกาศตัวเลขนักท่องเที่ยว จากเดิม 20 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาเป็น 25 ล้านคนต่อปี จากตัวเลขดังกล่าวคาดว่าจำนวนเที่ยวบินและจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะที่อุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัว แต่แรงงานด้านการบินกลับขาดแคลน สืบเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปี2562 ที่ทำให้ทั่วโลกวิกฤติหนัก อุตสาหกรรมการบินก็เช่นกัน โดยอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย มีการปลดพนักงานทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งในปี2563 พบว่า มีบุคลากรโดยตรงในสายการบินเหลือเพียง 80,000 กว่าคน จากเดิมที่มีจำนวนกว่า 200,000 คน
 

ความต้องการแรงงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือ อาชีพนักบิน ช่างเครื่อง หรือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ในอุตสาหกรรมการบินมีอาชีพและตำแหน่งงานที่รองรับมากกว่า 69 สายงานอาชีพ 

หลักสูตร CADT DPU เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง แบบสหกิจศึกษา

หลักสูตร CADT DPU เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง แบบสหกิจศึกษา

 

 

นอกจากนี้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบินจะกลับมาเป็นปกติใน ปี2567 ซึ่งคาดว่าแรงงานด้านนี้จะขาดแคลน เนื่องจากบุคลากรด้านการบินที่ออกไปประกอบอาชีพอื่นๆ หลายคนก็ไม่กลับมาประกอบอาชีพเดิมแล้ว

หลักสูตร CADT DPU เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง แบบสหกิจศึกษา

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มธบ. หรือ CADTDPUในฐานะสถาบันการศึกษา ที่มุ่งมั่น สร้างมืออาชีพด้านธุรกิจการบิน ที่ต้องมีทั้งความรู้ ทักษะและประสบการณ์ และมีใจรักในงานบริการ (Knowledge, Skill and Service Mind)

\'มธบ.\' สานฝันนักบิน มีทั้งให้ทุน 100% รองรับตลาด \'แรงงาน\' ขาดแคลน


โดยวิทยาลัยฯ มีความพร้อมทั้งหลักสูตรการเรียน การสอน บุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเปิดการสอนในระดับปริญญาตรี2หลักสูตร คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาธุรกิจการบิน และ สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน)และยังมีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไป ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International AirTransport Association: IATA) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นด้านการบินต่างๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล 

น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มธบ.
 

นอกจากนี้ DPUAviation Academy (DAA)ของCADT DPUยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินครบวงจรที่สำคัญของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากIATAถึง 6 ปีซ้อน ตอบสนองนโยบายของรัฐในการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน

หลักสูตร CADT DPU เรียนรู้คู่ปฏิบัติจริง แบบสหกิจศึกษา

 

“สำหรับสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เป็นหลักสูตร2ภาษา ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสาขาแรกในประเทศไทยที่สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้น้องๆ ที่สนใจและมีความต้องการทำงานด้านการอำนวยการบิน หรือ สนใจอยากจะต่อยอดไปเป็นนักบินก็สามารถทำได้ โดยวิทยาลัยฯ มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulators) ถึง 3 เครื่องด้วยกัน คือเครื่องแบบBoeing 737-800NG จำนวน 1 เครื่อง และแบบCessna 172-G1000 จำนวน 2 เครื่อง โดยน้องๆ จะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงด้านการบิน ผู้ที่สนใจอยากเป็นนักบินเราก็มีโรงเรียนการบินที่เป็นพันธมิตร โดยล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับบางกอกแอร์เวย์ โรงเรียนการบินThai Inter FlyingและThai Flying Service แต่หากนอกเหนือจากเครือข่ายพันธมิตรของวิทยาลัยฯ เราก็สามารถประสานให้ได้” น.ต.ดร.วัฒนา กล่าว

\'มธบ.\' สานฝันนักบิน มีทั้งให้ทุน 100% รองรับตลาด \'แรงงาน\' ขาดแคลน

 

CADT DPU พัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทในเครือของการบินไทยประกอบด้วย บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และ บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work-Integrate Education:CWIE) รวมถึงโอกาสในการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ อนาคตสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพ นับเป็นความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะวิชาชีพสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของสถานประกอบการ

 

“CADT DPU ยังเป็นองค์กรรับรองโดยเป็นศูนย์ทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สาขาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทางเรามีการจัดสอบให้นศ.ชั้นปีที่4 โดยจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ เมื่อสอบผ่าน ที่สำคัญเป็นการสอบโดยรัฐบาลให้เงินสนับสนุน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดี เมื่อเรียนจบจากที่นี่ใครอยากเป็นนักบินเราก็สานฝันให้ ใครอยากเรียนหลักสูตรสากลIATAหรือสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นPortfolioนำไปสมัครงาน เราก็จัดให้ได้”

\'มธบ.\' สานฝันนักบิน มีทั้งให้ทุน 100% รองรับตลาด \'แรงงาน\' ขาดแคลน


“สำหรับน้องๆ ที่เรียนดีทางวิทยาลัยฯ ก็มีทุนให้ด้วย และยังมีหลากหลายทุน ทั้งทุน100% ,ทุน 50% ทุนสำหรับ influencer และทุนสำหรับน้องๆ ที่อยู่ในครอบครัวการบินด้วย” คณบดีCADT DPUกล่าว

 

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อด้านการบิน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://cadt.dpu.ac.th/3.

ข่าวยอดนิยม