ข่าว

‘รมช.คมนาคม’ ลงพื้นที่ กาญจนบุรี ติดตามงาน - เร่งแก้ปัญหา ‘น้ำท่วม’ ถนน

สุรพงษ์ ปิยะโชติ 'รมช.คมนาคม' นำทีมลงพื้นที่กาญจนบุรี ติดตาม 4 โครงการ เผย 'สุริยะ' สั่ง 4 ข้อเร่งแก้น้ำท่วมถนนในจังหวัด เร่งสานต่อสะพานข้ามแยกแก่นเสี้ยน-วังสารภี แก้ปัญหาจราจร

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ สำคัญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงข่าย คมนาคมอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ สำคัญในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 

โดยมีนายทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงการเดินทาง ได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อความอุดมสุขของประชาชน

 

โดยในวันนี้ตนได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วย

 

  1. โครงการระบายน้ำท่วมถนนพัฒนาการ
  2. โครงการ สะพานข้ามแยกวังสารภี
  3. โครงการสะพานข้ามแยกแก่งเสี้ยน
  4. ระบบระบายน้ำท่วมบริเวณห้างสรรพสินค้า โรบินสัน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชน เพื่อน ามาพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ครอบคลุมทุกมิติ ยึดหลักผลประโยชน์ประเทศและประชาชนจะได้รับเป็นที่สำคัญ

 

‘รมช.คมนาคม’ ลงพื้นที่ กาญจนบุรี ติดตามงาน - เร่งแก้ปัญหา ‘น้ำท่วม’ ถนน

‘รมช.คมนาคม’ ลงพื้นที่ กาญจนบุรี ติดตามงาน - เร่งแก้ปัญหา ‘น้ำท่วม’ ถนน

 

ทั้งนี้ จากการรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

 

1.ให้ รฟท. ทล. ทช. ประสานงานร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการในการดำเนินการวางท่อน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูน้ำหลาก แต่ละจุดที่เป็นปัญหาโดยด่วน

 

 

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของงบประมาณ ระยะเวลา การขออนุญาตการวางท่อ ระบายน้ำและข้อกฎหมายให้ถูกต้อง

 

 

3. ให้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว และรองรับการเปิดใช้ งานโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีที่เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรีปลายปีนี้

 

 

4. การดำเนินงานในทุกส่วน ทุกขั้นตอน ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน และทัศนียภาพ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แต่ต้องให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด

 

 

ขณะเดียวกัน ในการลงพื้นที่ของ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม ครั้งนี้ ยังมีประชาชน และชาวบ้านในพื้นที่ ยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อาทิ ปัญหาเอกสารสิทธิ์ทำกิน และอยู่อาศัย รวมถึงปัญหาไฟฟ้า ที่เมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกินแล้ว ก็ไม่สามารถขอไฟฟ้าได้ โดยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 20,000 ครอบครัว

 

‘รมช.คมนาคม’ ลงพื้นที่ กาญจนบุรี ติดตามงาน - เร่งแก้ปัญหา ‘น้ำท่วม’ ถนน

ข่าวยอดนิยม