ไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกมาแสดงความคิดเห็นสถานการณ์โควิด กับการยืดใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก หากอ้างเช่นนี้ ก็จะต้องใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปอย่างน้อย 3-5 ปี

 

 

ไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า 
 
ถ้าอ้างว่าโคขวิดระบาดในต่างประเทศ จึงกลัวจะเข้ามาระบาดในประเทศไทยก็ดี หรือถ้าจะอ้างว่ายังมีผู้ติดเชื้อโคขวิด วันละคนสองคนก็ดีจึงต้องขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าอ้างเช่นนี้ได้ ประเทศไทยก็จะต้องใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปอย่างน้อย3-5 ปี
การประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน เงื่อนไขสำคัญคือมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และเมื่อสิ้นสุดลงแล้วก็ต้องยกเลิกประกาศ
มิฉะนั้นก็จะมีปัญหาทางกฎหมายและอื่นๆตามมาอีกมาก ถึงแม้จะยกเลิก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ยังมีกฎหมาย ป้องกันโรคระบาด ที่สามารถใช้ได้อย่างดีอยู่แล้ว หรือถ้ามีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคง ก็ยังมีกฎหมายอีก 3 ฉบับคือกฎหมายความมั่นคง กฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินและกฎอัยการศึก ซึ่งสามารถประกาศได้ตามขนาดและระดับของสถานการณ์ ไม่เห็นจำเป็นอะไรที่จะต้องยืดออกไปอีก

 
 

ซึ่งมีแต่จะทำให้นายกรัฐมนตรีต้องรับภาระ และความรับผิดชอบ แทนคนอื่นทั้งหมดไว้คนเดียว และที่ต้องตั้งข้อสังเกตก็คือ คนที่ ต้องการให้ขยายสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น จำนวนไม่น้อยเกี่ยวข้องอยู่กับผลประโยชน์ ทั้งอำนาจและงบประมาณ ซึ่งกำลังเป็นเรื่องฉาวแทบทุกกรณีอยู่ในขณะนี้ ผมเป็นคนแรกๆ ที่เสนอและสนับสนุนให้ประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตอนแรกเริ่มระบาดโคขวิด
และในสถานการณ์ปัจจุบัน ผมก็มีความเห็นอย่างนี้แหละ พระฤาษีจะต้องรู้เท่าทันสุ้มเสียงต่างๆว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่!!