รัฐสภา ทีโอที 27 มิ.ย. 62 - เมื่อเวลา 14.40 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังการอภิปรายของ ส.ส. ต่อการรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 ต่อเนื่อง ของสภาผู้แทนราษฎร จนครบถ้วนแล้ว

 

          นายขจิต ชัยนิยม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย อภิปรายซักถามถึงการมอบอำนาจให้กับนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฐานะกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะตามรัฐธรรมนูญ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ ครม. ที่ต้องนำเสนอและรับฟังการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อให้รักษามาตรฐาน และหากนายทศพร ไม่มีอำนาจจริง ขอให้การอภิปรายเรื่องความคืบหน้ารายงานการปฏิรูปประเทศ ช่วงวันที่ 26 - 27 มิถุนายน ต้องเลื่อนออกไปก่อน เพื่อให้ ครม. ร่วมรับฟัง
  

          ทั้งนี้นายทศพร ชี้แจงโดยไม่ได้กล่าวตอบการมอบหมายอำนาจ จาก ครม. แต่ได้ระบุต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขาฯ จะนำความเห็นและข้อเสนอทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป.