๏ เย็นชื่นเย็นฉ่ำเย็นน้ำสาด                   เย็นมิตรเย็นญาติเย็นสดใส
เย็นโลกเย็นคนเย็นนอกใน                   เย็นกายเย็นใจชื่นฉ่ำเย็น

 

๏ คลายร้อนรุ่มร้อนให้หายร้อน              พักกันไว้ก่อนความขื่นเข็ญ
หยุดวิวาทะทุกประเด็น                        วางใจให้เห็นเห็นหัวใจ

 

 

๏ โลกร้อนคนร้อนมานานนัก                 ร้อนแรงหน่วงหนักเกินรับไหว
แบกอยู่ทุกวันไม่ว่าใคร                        เช่นนี้เมื่อไหร่จะผ่อนลง

 

๏ ต่างคนต่างร้อนต่างรุ่มร้อน                ต่างยอกต่างย้อนต่างเลือนหลง
ต่างคิดต่างทำต่างมีธง                        ต่างไม่ต้องประสงค์ไม่ต่างกัน

 

๏ เช่นนี้เมื่อไหร่จะได้รู้                        ต่างคนต่างอยู่ต่างความฝัน
ร้อนเร่ารุ่มร้อนเพราะดึงดัน                    ร้อนคืนร้อนวันทุกวันคืน

 

๏ เช่นนี้เมื่อไหร่จะหายร้อน                  ยิ่งย้ำยิ่งย้อนยากจะฝืน
ไม่ใช่เราหรอกหรือต้องกล้ำกลืน            หลับไม่รู้ตื่นในทางตัน

 

๏ คลายร้อนรุ่มร้อนพักร้อนบ้าง              วางหัวใจวางเพื่อเติมฝัน
ให้โลกคลายร้อนให้คืนวัน                    และให้เราเช่นกันเพื่อผ่อนเรา

 

๏ เย็นชื่นเย็นฉ่ำเย็นน้ำใจ                     เย็นนอกเย็นในเย็นให้เขา
เย็นด้วยน้ำฉ่ำเย็นเพื่อบรรเทา                เย็นหัวใจไม่ร้อนเร่าจึงฉ่ำเย็น !.

 

....................................................................

 

  

 


(หมายเหตุ    ...เย็นน้ำฉ่ำเย็น...  คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562)