ข่าว

แก้ไขปัญหา "ลิงเขาวัง" รบกวนชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวบรวม กลั่นกรองข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงระบบ และหาแนวทางการดำเนินการที่ดีและเหมาะสม 

วันที่ 25 มิ.ย.65 กรณีร้องเรียนปัญหา ลิงแสม บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) รบกวนชุมชน พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

 

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับ นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางศรีสุดา รักษ์เผ่า เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาลิงเขาวังรบกวนชุมชน ที่ห้องประชุมจอมเพชร เทศบาลเมืองเพชรบุรี 

แก้ไขปัญหา \"ลิงเขาวัง\" รบกวนชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

 

โดย นายสมศักดิ์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ได้รับปัญหาการร้องเรียนเรื่องลิงแสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) สร้างความเดือดร้อนทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเรื่องลิงกับคนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ที่ผ่านมาทุกหน่วยงานได้ร่วมมือแก้ไข แต่อาจเกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างทาง

 

ดังนั้นการปรับแผนการแก้ไขปัญหา อย่างเชิงระบบจึงเป็นอีกทางเลือกอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย พร้อมทั้ง ประชาชนผู้เดือดร้อน เพื่อร่วมกันแก้ไขและหาแนวทางการดำเนินการที่ดีและเหมาะสม 

 

แก้ไขปัญหา \"ลิงเขาวัง\" รบกวนชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ
 

แก้ไขปัญหา \"ลิงเขาวัง\" รบกวนชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

 

ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศึกษารวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง ศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค สอบถามข้อเสนอแนะ รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รวบรวม กลั่นกรองเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ได้เสนอแนวทาง ดังนี้

 

1. กำหนดระเบียบวาระของจังหวัดในการขับเคลื่อนทุกส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
2. ให้จังหวัดทบทวน การตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการในรายละเอียด 
3. กำหนดแผนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้ง 4 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา

4. ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค้นหาว่า จะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้สามารถเยียวยาได้โดยมีกฎหมายรองรับ โดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยินดีรับหน้าที่ ประสานงานส่วนกลาง 
6. ให้มีกองทุนจากทุกภาคส่วน และกำหนดให้มีระเบียบการใช้จ่าย เพื่อสะท้อนปัญหาส่วนรวม

7. ให้กรมอุทยานฯ ศึกษาความเป็นไปได้เรื่องนิคมลิงในการอพยพลิง ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

 

จึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ จังหวัดเพชรบุรี กำชับและเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

แก้ไขปัญหา \"ลิงเขาวัง\" รบกวนชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ

 

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เพชรบุรี 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ