ข่าว

กยท.รับมือวิกฤต "ปุ๋ยแพง"-ขาดแคลน ปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กยท.วางแผนรับมือวิกฤต "ปุ๋ยเคมีราคาแพง" และขาดแคลน ปรับแนวการใช้ปุ๋ยในการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีใหม่ ลดปริมาณปุ๋ยเคมี เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคา "ปุ๋ยเคมี" มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาแม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ตันละ 26,000 บาทแม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ตันละ 34,000 บาท และแม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ตันละ 26,500 บาท ส่งผลทำให้ "ราคาปุ๋ย" ผสม สูตร 20-8-20 สำหรับเขตปลูกยางพาราเดิมและปุ๋ยผสมสูตร 20-10-12 สำหรับเขตปลูกยางใหม่ มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและขาดแคลน

กยท.รับมือวิกฤต "ปุ๋ยแพง"-ขาดแคลน ปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี

จึงเป็นผลให้รายการจ่ายเงินค่าปุ๋ยบำรุงที่ กยท. จ่ายให้กับเกษตรกรไม่เพียงพอที่เกษตรกรผู้รับการปลูกแทนจะนำเงินไปซื้อปุ๋ยและออกใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของในปริมาณที่กำหนดตามหลักปฏิบัติการปลูกแทน ซึ่งอาจกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและปริมาณผลผลิตในอนาคตได้

กยท.รับมือวิกฤต "ปุ๋ยแพง"-ขาดแคลน ปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี

อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบปัญหาราคา "ปุ๋ยเคมี" ราคาแพง กยท.ได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ "ปุ๋ย" ในปีรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ใหม่กยท.ดำเนินการจัดหา "ปุ๋ย" ให้เกษตรกรผู้รับการปลููกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ส่วนปัญหาปุ๋ยเคมีขาดแคลน แก้ไขโดยการปรับลดอัตราการใส่ "ปุ๋ยเคมี"ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้สามารถจัดหาปุ๋ยได้ง่ายขึ้น เพียงพอกับความต้องการ โดยใช้ร่วมกับการใส่ "ปุ๋ยอินทรีย์" ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิชาการในอัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น/ปี จากเดิมที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่า จะไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

กยท.รับมือวิกฤต "ปุ๋ยแพง"-ขาดแคลน ปรับสูตรเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยเคมี

สำหรับ "ปุ๋ยอินทรีย์" ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่จะต้องจัดหาเพิ่มขึ้นนั้น  สามารถจัดหาได้ง่ายภายในประเทศ มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการอย่างแน่นอน  

กยท.จะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรที่รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีอย่างทั่วถึงในเรื่องวิธีการใส่ "ปุ๋ย" และอัตราการแนะนำใหม่ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง  และช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติการณ์ "ปุ๋ยเคมี" ที่มีราคาแพงและขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์และนโยบายการทำเกษตรอย่างยั่งยืนของรัฐบาลอีกด้วย”  ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ