ข่าว

จับตา "ครม." วันนี้ แก้ปุ๋ย - น้ำมันแพง ถกปัญหาสงครามยูเครน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน "ครม." วันนี้ แก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพง ราคาน้ำมันสูง ปรับแผนบริหารพลังงานประเทศ รับทราบมติ กพช. แผนการบริหารพลังงานในภาวะวิกฤต -ขยายเพดานเงินกู้กองทุนน้ำมันฯ - กระทรวงเกษตรฯชงมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง- ถกสงครามยูเครน - รัสเซียยืดเยื้อ

วันที่ 15 มี.ค. 65 การประชุม "ครม." จะยังมีการหารือกันถึงสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ที่เข้าสู่วันที่ 20 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาเพิ่มสูง ทำให้ราคาสินค้าหลายรายการปรับเพิ่มขึ้นโดยกระทบกับไทยโดยตรงมีสินค้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันและก๊าซ รวมทั้งต้นทุนเรื่องปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้ "ครม."ต้องมีการหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพง เบื้องต้นจะสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน และใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่เหมาะสม  ทั้งนี้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพื่อทำปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์นั้น วิธีการนี้จะช่วยให้ลดต้นทุนการเพาะปลูกลง 15-20 %

 

รวมทั้งจะสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นส่วนหนึ่งจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินด้วย นอกจากนี้ จะเสนอให้ทบทวนโครงการเหมืองโพแทสเซียม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า

 

นอกจากนี้ที่ประชุม "ครม." จะรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในเรื่องแผนการบริหารพลังงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งการขยายเพดานเงินกู้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ 30บาทต่อลิตร ตามนโยบายของรัฐบาลให้ได้ยาวนานที่สุด 

 

ขณะเดียวกันจะมีการรับทราบสูตรการคำนวณไฟฟ้าใหม่เพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ในงวดต่อไปที่ประชาชนจะต้องรับภาระมากขึ้นตามต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น 

 

สำหรับวาระ "ครม." อื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น วาระเพื่อการพิจารณากระทรวงศึกษาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียน

 

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5

 

ปปง.เสนอขออนุมัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตราการทางการเงิน [ Financial Action Task Force ( FATF)  

 

กระทรวงคมนาคมเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้้าเนื่องจากน้้ามันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ...

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

 

กระทรวงกลาโหมเสนอรายงานประจำปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ