ข่าว

"ตรีนุช" ปลื้มอาชีวะนำ "ระบบทวิภาคี" มาใช้เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรีนุช" ปลื้มการจัดการอาชีวศึกษาไทยนำ "ระบบทวิภาคี" มาเป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพที่ดีเยี่ยม เอกชน 10 แห่งร่วมลงขัน 10.9 ล้านบาท หนุน 2 โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี-พัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2565  ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีการจัดนิทรรศการแสดงผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา “ระบบทวิภาคี” ว่า ตนให้ความสำคัญกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษามาก เนื่องจากเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ และเห็นว่าการจัดการอาชีวศึกษา สามารถตอบสนองทุกมิติของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เป็นอย่างดี

 

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาต้องมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ โดยการนำระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย รวมถึงพันธมิตรที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของสถานประกอบการในภาคเอกชนมาร่วมจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มแข็ง

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีการจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

 

จัดทำฐานข้อมูลกำลังคน การดูแลอำนวยความสะดวก และสวัสดิการของผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งถือเป็นทิศทางและการพัฒนาทักษะอาชีพที่ดีเยี่ยม

 

จากนั้น นางสาวตรีนุช ได้เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาปิโตรเคมี ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

"ตรีนุช" ปลื้มอาชีวะนำ "ระบบทวิภาคี" มาใช้เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพ

 

และเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม (V-EsEPC) ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ

ด้าน ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ. โดย ศูนย์ CVM ได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) และโครงการพัฒนาช่างเทคนิค สาขางานไฟฟ้าควบคุม 

"ตรีนุช" ปลื้มอาชีวะนำ "ระบบทวิภาคี" มาใช้เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพ

 

โดยได้ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตร , พัฒนาครู , การจัดแผนการเรียนรู้ , การฝึกงาน และการส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นครูช่วยสอน เป้าหมายของโครงการคือ ให้ผู้เรียนมีงานทำ มีความรู้ และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

"ตรีนุช" ปลื้มอาชีวะนำ "ระบบทวิภาคี" มาใช้เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพ

 

โดยได้รับมอบเงินสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี จำนวน 6 แห่ง เป็นเงิน 9.5 ล้านบาท ประกอบด้วย

"ตรีนุช" ปลื้มอาชีวะนำ "ระบบทวิภาคี" มาใช้เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพ

 

 • บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 3.5 ล้านบาท
 • บริษัท เอสซีจี เคมีคอลส์ จำกัด 3 ล้านบาท
 • บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 1ล้านบาท กลุ่ม
 • บริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 5 แสนบาท 
 • กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 5 แสนบาท และ
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1 ล้านบาท

"ตรีนุช" ปลื้มอาชีวะนำ "ระบบทวิภาคี" มาใช้เป็นทิศทางพัฒนาทักษะอาชีพ

 • สนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิคสาขางานไฟฟ้าควบคุม จำนวน 4 แห่ง เป็นเงิน 1.4 ล้านบาท ประกอบด้วย
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 5แสนบาท
 • บริษัท บีแอลซีพี พาวเวอร์ จำกัด 5 แสนบาท
 • สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน 2 แสนบาท และ
 • บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2 แสนบาท
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ