ข่าว

เซฟตี้โซน "มุกดาหาร" สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ระบบการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ"

 

วันที่ 3 มี.ค.65 สภ.เมืองมุกดาหาร เป็น 1 ใน 100 สถานีตำรวจนำร่อง ในโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 ระยะที่ 2 เป้าหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม

 

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร กล่าวว่า ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กำหนดพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 บริเวณชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว (ตลาดอินโดจีน ) ชุมชนศรีสุมังค์ (บางส่วน) ชุมชนหลังศูนย์ราชการ(บางส่วน) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรม ในพื้นที่สาธารณะ

 

โดยผสมผสานทฤษฎีและแนวความคิดในเรื่องการป้องกันอาชญากรรม อาชญาวิทยากับแนวความคิดเรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ยกระดับการทำงานของตำรวจตาม กรอบความคิดในเรื่อง "ระบบราชการ 4.0" ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ระบบการส่วนท้อถิ่นและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในด้านการป้องกันอาชญากรรมและ นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

 

 

ทาง สภ.เมืองมุกดาหาร ได้มีการจัดตั้งเตรียมการ และรองรับการทำงานป้องกันภัยที่อาจ จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการใช้งานผ่าน แอพพลิเคชั่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชน ถึงเหตุร้ายต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในการแจ้งเบาะแส และแจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายต่าง ๆ และตู้  SOS EMERGENCY SYSTEM ตู้แจ้งเหตุ และการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 18 จุด รวม 61 ตัว แบบระบุตัวบุคคล ที่ทาง สภ.เมืองมุกดาหารจะติดตั้งต่อไป 

 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งมีระบบระบุ GPS แบบเรียลไทม์ เพื่อดูภาพปัจจุบันได้ ระบบปฎิบัตการ POLICE 4.0 เป็นการพัฒนาสายตรวจตู้แดง สอดคล้องกับ เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกของพื้นที่รัฐ และความปลอดภัยของประชาชนเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้

เซฟตี้โซน "มุกดาหาร" สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม

 

เซฟตี้โซน "มุกดาหาร" สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม

 

สำหรับโครงการ "สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0" เป้าหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม การใช้ชีวิตที่ปลอดภัย ถือเป็นหนึ่งในความสุขของประชาชน ซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการ สมาร์ท เซฟตี้ โซน 4.0 เป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบวิธี การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวคิด เรื่อง "เมืองอัจฉริยะ" อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน  

 

เซฟตี้โซน "มุกดาหาร" สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม

เซฟตี้โซน "มุกดาหาร" สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม

อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มุกดาหาร 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ