ข่าว

กฟผ. กางแผนลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า อุ้มค่าเอฟทีแทนประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กฟผ. ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน อุ้มค่าเอฟทีกว่า 36,000 ล้านบาท ปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงใหม่ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ถึง 14,800 ล้านบาท

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า ในสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ราคาก๊าซธรรมชาติ หรือ LNG ในตลาดโลก  ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่อ่อนค่าลง  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า  ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น

กฟผ.ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงเร่งดำเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  (กพช.) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ด้วยการปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงใหม่ โดยเลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 ซึ่งมีกำหนดปลดออกจากระบบผลิตไฟฟ้าในวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศลงได้ คาดว่าการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิตประมาณ 2,160 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับการใช้ LNG ประมาณ 15,330 ล้านลูกบาศก์ฟุต จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้ถึงประมาณ 12,200 ล้านบาท 

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าเอกชนในภาคตะวันตก  ให้มาใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล  แทนการใช้ก๊าซฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 เพื่อลดการนำเข้า LNG คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 1,235 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับการใช้ LNG จำนวน 7,839 ล้านลูกบาศก์ฟุต ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้ถึง 2,600 ล้านบาท

กฟผ. กางแผนลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า อุ้มค่าเอฟทีแทนประชาชน

โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ยังแบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงค่าก๊าซฯ แทนผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 ไปก่อนเป็นการชั่วคราว คิดเป็นเงินประมาณ 36,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมพร้อมแผนรองรับอื่น ๆ ไว้ด้วย อาทิ การปรับแผนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศให้สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์  และแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม  พร้อมจัดตั้ง War Room เพื่อติดตามข้อมูลราคาเชื้อเพลิงแต่ละประเภท  และพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก LNG ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วิกฤตพลังงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

กฟผ. กางแผนลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า อุ้มค่าเอฟทีแทนประชาชน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ