ข่าว

"ครม." วันนี้ แก้สินค้าแพง-คลังชงแพ็คเกจลดค่าครองชีพ - เร่งคนละครึ่งเฟส4

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จับตาวาระร้อน "ครม." วันนี้ ถกแก้สินค้าแพง กระทรวงการคลังเล็งชงแพ็คเกจลดค่าครองชีพ- เลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟส 4 เร็ว ขึ้น- กระทรวงพาณิชย์ ของบกลางฯ ตรึงราคาสินค้า 3 เดือน -เวนคืนที่ดินฝั่งธนฯ บางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ -โครงการทางพิเศษภูเก็ต 1.4 หมื่นล้าน

วันที่18 ม.ค. 65 การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำปัญหาราคาสินค้าแพงเสนอ "ครม." พิจารณากำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ให้กระทบกลไกตลาดเพิ่มเติมจากหลายมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงานดำเนินการก่อนหน้านี้

 

ทั้งนี้มาตรการที่แต่ละกระทรวงจะเสนอ "ครม." เพื่อลดค่าครองชีพ ประกอบด้วย

 

-กระทรวงการคลัง เสนอเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 เร็วขึ้นจากเดิมที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 มี.ค.2565 เลื่อนเป็นวันที่ 21 ก.พ.2565 โดยจะลงทะเบียนวันที่ 14 ก.พ.2565 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและเติมเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ

 

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอของบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นวงเงิน 1,400 ล้านบาท เพื่อทำโครงการพาณิชย์ลดราคาลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกและสร้างความสมดุลด้านราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในตลาดและการบริโภคภาคครัวเรือนในสถานการณ์ปัจจุบัน 90 วัน หรือ 3 เดือน รวม 3,050 จุดทั่วประเทศ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น เนื้อไก่ ไข่ไก่ โดยมีจุดขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ห้างท้องถิ่น ตลาดสด รถโมบาย

นอกจากนี้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบค่าครองชีพ 

 

-กระทรวงพลังงาน กำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ต่อ 2 เดือน ที่ราคา 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.2565

 

รวมทั้งบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ลดราคา LPG ให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงวันที่ 31 มี.ค.2565 อีกทั้งคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.2565 ถึงวันที่ 15 มี.ค.2565

 

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จะแก้ปัญหาราคาหมูแพงที่สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่เป็นต้นทุนหลักเลี้ยงหมูสูงขึ้น ซึ่งสำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์เร่งศึกษาสูตรผลิตอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม

 

-กระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามส่งออกสุกรมีชีวิตไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2565 ต่อเนื่อง 3 เดือน รวมทั้งกรมการค้าภายในหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด 6 เดือนสิ้นสุดเดือน มิ.ย.2565 และตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ 2.90 บาท ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้หารือสมาคมผู้เลี้ยงไก่ โรงเชือดและห้างค้าปลีกค้าส่งในเบื้องต้นเพื่อกำหนดมาตรการลดค่าครองชีพ โดยตรึงราคาไก่สดรวมเครื่องในและไม่รวมเครื่องในราคา 60-65 บาทต่อกิโลกรัม น่อง สะโพก ราคา 65-70 บาทต่อกิโลกรัม เนื้ออกราคา 70-75 บาทต่อกิโลกรัม ณ ห้างค้าปลีกค้างส่ง (บิ๊กซี แม็คโคร โลตัส) จำหน่ายราคานี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เรื่องเพื่อพิจารณา

-ขออนุมัติโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร ในรูปแบบ PPP Net Cost ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี  โดยภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงิน 5,792 ล้านบาท ในขณะที่เอกชนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียด การก่อสร้าง และการดำเนินการและบำรุงรักษา มูลค่าลงทุนรวม 1.4 หมื่นล้านบาท โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ภาครัฐก่อนเริ่มดำเนินงาน

 

โครงการนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน แก้ปัญหาจราจร และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการเดินทางระหว่างเมืองภูเก็ตและหาดป่าตอง

 

-ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา รวม 4 ฉบับ

 

-ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562-2566

 

-ขอความเห็นชอบในหลักการให้บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจโดยวิธีการประมูล

 

-ขอความเห็นชอบต่อร่างแผนงานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก พ.ศ. 2564-2568 (Draft ACWC Work Plan 2021-2025)

 

-ขอความเห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ความตกลงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับฮังการีว่าด้วยการศึกษา

 

-การนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

 

-ร่างเอกสารที่จะมีส่วนร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง OECD เชิญไทยเข้าร่วมคณะกรรมการ Regulatory Policy Committee ในฐานะ Participant


เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล


-ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย


-ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

 

เรื่องเพื่อทราบ


-ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 


-ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….


-แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย (หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร) 


-แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ