Lifestyle

โครงการต้นแบบ "สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้" ลดภาระค่าครองชีพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การรถไฟฯ เดินหน้าโครงการต้นแบบ "สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้" ปี 2565 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน พนักงานและลูกจ้างการรถไฟ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือในการลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือลดค่าครองชีพแก่เจ้าหน้าที่ พนักงานการรถไฟฯ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเดินหน้าสานต่อโครงการ "ต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้" ประจำปี 2565 เพื่อเร่งเพิ่มจำนวนสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

 

“โครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2565 นี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งถึงปัจจุบันมีสถานีและซุ้มเครื่องกั้นถนนเข้าร่วมโครงการแล้ว 31 สถานี และซุ้มกั้นถนนอีก 28 ซุ้ม โดยในอนาคตการรถไฟฯ ตั้งเป้าหมายเร่งขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น”

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

นายเอกรัช กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ การรถไฟฯ จัดทำขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานประจำสถานีรถไฟทั่วประเทศ ใช้เวลาว่างหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ และใช้พื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานีรถไฟและซุ้มเครื่องกั้นถนนมาทำประโยชน์โดยการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม้ปลอดสารพิษ เช่น ผักบุ้ง ผักกาด กะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำ มะเขือ มะนาว แตงกวา เห็ด รวมถึงกล้วย มะละกอ ข้าวโพด และฟักทอง ตลอดจนพืชสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฟ้าทลายโจร เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปใช้บริโภคภายในครัวเรือน รวมทั้งแจกจ่ายให้แก่ประชาชน สถานศึกษา และชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานีรถไฟ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพให้แก่พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟ และพี่น้องประชาชน รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟฯ และชุมชนอีกด้วย

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

โครงการต้นแบบ \"สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้\" ลดภาระค่าครองชีพ

 

“โครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ได้รับผลตอบรับที่ดี และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนสถานีรถไฟ และซุ้มกั้นถนนที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งยังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน เยาวชนและชุมชนใกล้เคียง ที่สำคัญในช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาด การรถไฟฯ ยังส่งมอบความช่วยเหลือนำผลผลิตไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดตามสถานที่กักตัว และนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชน สถานศึกษา ตลอดจนนำสมุนไพรที่ปลูกได้ เช่น ยาฟ้าทลายโจร ขิง ไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องชาวรถไฟและประชาชนเพื่อช่วยบรรเทารักษาจากการติดเชื้อโควิด-19ได้อีกด้วย”

logoline