ข่าว

นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำ"มวยไทย"สู่ Soft Power

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำนายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก เข้าหารือนายกรัฐมนตรีผลักดัน"มวยไทย"สู่การเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่า ระบุสามารถทำได้ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมวยไทย ด้านนายกฯมอบกระทรวงการท่องเที่ยวฯ สานต่อ

ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ธันวาคม ทิพยจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาสนับสนุน "มวยไทย"     เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับท้องถิ่น ประเทศ และขยายสู่ระดับสากล 

 

โดยมี พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,  ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ,ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.)  เข้าร่วมด้วย   ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  คณะได้รายงานถึงนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแนวทางและข้อเสนอแนะถึงแผนในการขับเคลื่อน "มวยไทย"  ให้เกิดการสร้างมูลค่า   ,การพัฒนาศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทยไปสู่ระดับสากล 

 

ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับมวยไทยไว้ทั้งหมด เช่น เรื่องของการเรียนการสอนมวยไทย การฝึกและแข่งขันมวยไทย ตำรามวยไทย และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมวยไทย    การใช้ศิลปะมวยไทยในการสร้างสุขภาพที่ดี ในการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ  การประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานและกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ ,กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงสาธารณสุข ,และ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

มีข้อเสนอ ให้มีการเรียนการสอนมวยไทยในทุกโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลมวยไทย เพื่อแสดงศักยภาพศิลปะการต่อสู้ เพื่อสร้างมูลค่าของวัฒนธรรมไทยให้มีค่ามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ

 

นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณถึงข้อเสนอแนะ และแผนงานแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนมวยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมไทย สำหรับ"มวยไทย" ถือว่าเป็น Soft Power ( การเผยแพร่วัฒนธรรมและแนวคิดต่าง ๆ ให้เกิดการยอมรับ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยไม่ใช้การบังคับใด )  ที่สำคัญของประเทศไทย  

 

นายกรัฐมนตรี   ได้มอบหมายให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว รวมทั้งแนะนำให้พิจารณาประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ถึงความเป็นไปได้ในการจัดเทศกาลมวยไทย  ในประเทศไทย เพราะจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในด้านอื่นด้วย อาทิ อาหารไทย เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า อย่างไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงความคุ้มค่า ในการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำ"มวยไทย"สู่ Soft Power

นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำ"มวยไทย"สู่ Soft Power นายกรัฐมนตรีมอบกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานำ"มวยไทย"สู่ Soft Power พิพัฒน์ รัชกิจประการ  นำคณะเข้าหารือ กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล  ถึงข้อเสนอที่มาจาก  สมาคมพันธมิตรมวยไทยโลก  ต่อการใช้ "มวยไทย"   สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด