ข่าว

โผเจ้าคุณทิพย์ มส. หรือจะสู้เจ้าคุณ "ราชกิจจานุเบกษา" เปิด Google เจอโผจริง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เผยเรื่องสุดลับ โผเจ้าคุณทิพย์ มส. หรือจะสู้เจ้าคุณ "ราชกิจจานุเบกษา" เปิด Google คีย์คำค้น "ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" เจอของจริง

เรื่องร้อนวงการสงฆ์ มีมาไม่ขาดสาย หลังจากมีการประกาศแต่งตั้ง "กรรมการมหาเถรสมาคม" ชุดใหม่ ไปแล้ว แต่วงในก็แว่วว่า ไม่ได้เป็นไปตามโผซักเท่าไร เช่นเดียวกับ การประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ของ "พระสงฆ์" ที่ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ค Uthit Siriwan แบบมีนัยยะสำคัญ ที่เรียกได้ว่า เป็นเรื่องสุดลับ exclusives โดยระบุว่า ผู้บริหารระดับสูงสอบถามผม ให้ตรวจสอบวงในชั้นลึก รีบเช็คให้เลย ถาม มส. เลย ไม่อ้อมค้อมพบว่าเป็นแค่ข่าวปล่อย ข่าวลือ ข่าวลวง แต่ละท่านที่ถูกพาดพิง บางท่าน หัวเราะ มองเป็นเรื่อง "ข่าวปล่อย" สรุป ยืนยัน ไม่จริง ! อย่าเชื่อข่าวลือ

 

 

โพสต์ของ ศ.ดร.อุทิส ยังระบุอีกว่า ข่าวจริงคือราชกิจจานุเบกษา เช็คแล้ว ไม่พบ วิธีเช็คง่าย เปิด Google คีย์คำค้น "ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์" ถ้าจริง ก็จะเจอทันที !ยุคนี้ กระทั่ง มส. ก็ไม่ต้องเสียเวลาถาม เพราะโผ มส. หลายโผ "แป้ก คำล้อเลียนวงการสงฆ์คือ "เจ้าคุณ มส." คำยืนยันคือ

 

โผเจ้าคุณทิพย์ มส. หรือจะสู้เจ้าคุณ "ราชกิจจานุเบกษา" เปิด Google เจอโผจริง

นอกจากนี้ ในบทความยังกล่าวถึง Dream list โผเจ้าคุณในฝันของศิษยานุศิษย์หลายวัด! อาทิ

 

 • พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวราราม ฯ เป็น สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
 • พระธรรมราชานุวัตร  วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร  เป็น  พระวิสุทธาธิบดี 
 • พระธรรมปริยัติมุนี วัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์ เป็น พระพรหมคุณาภรณ์
 • พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนมราชวรมหาวิหาร เป็น พระธรรมปริยัติมุนี
 • พระเทพสิทธาจารย์ วัดมหาชัย เป็น พระธรรมสิทธาจารย์ วิ. 
 • พระเทพภาวนาวิกรม วิ.วัดชัยภูมิพิทักษ์ เป็น พระธรรมปริยัติโสภณ วิ.
 • พระครูมงคลธรรมโสภณ วัดแจ้ง เป็น พระธรรมวัชรโสภณ
 • พระราชปรีชาญาณมุนี วัดบ่อชะเนง เป็น พระธรรมราชานุวัตร 
 • พระราชวชิรเมธี วัดพระบรมธาตุ เป็น พระเทพวชิรเมธี
 • พระราชปริยัติ วัดศรีโคมคำ เป็น พระเทพปริยัติโสภณ 
 • พระราชภาวนาพิธาน วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็น พระเทพภาวนาวัชราจารย์ วิ.
 • พระสิทธิวรนายก เป็น พระราชวรนายก 
 • พระครูโสภิตมงคลการ วัดมงคลโสภิต เป็น พระราชมงคลวชิราภรณ์ 
 • พระสิทธิธรรมวิเทศ เป็น พระราชปริยัติ พระครูวิสิฐศาสนการ 
 • วัดนิคมสโมสร เป็น พระวชิรธรรมโกศล 
 • พระครูเมตตาภิรม วัดมงคลนิมิตร เป็น พระมงคลวัชรโสภณ
 • พระครูวรธรรมธัช วัดกลาง เป็น พระวชิรธรรมสารสุธี 
 • พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต วัดคลองหาด เป็น พระเมธีวชิราภรณ์
 • พระครูประโชติปริยัติคุณ วัดหลวงปรีชากูล เป็น พระมงคลปริยัติยาจารย์ 
 • พระครูปลัดบุดดา ปญฺญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม  เป็น พระมงคลวชิรธาดา 
 • พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ วัดไผ่ล้อม เป็น พระวชิรธรรมโสภณ
 • พระครูปริยัติยาภิรมย์ วัดไตรธรรมาราม เป็น พระปริยัติวชิรภูษิต 
 • พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดด่านใน เป็น พระเมธีวชิราจารย์

 

โผเจ้าคุณทิพย์ มส. หรือจะสู้เจ้าคุณ "ราชกิจจานุเบกษา" เปิด Google เจอโผจริง

 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนบางประการทางศาสนา: การสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ. 2490-2532 สมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะเป็นยศสูงสุดของพระสงฆ์ไทย มีการสถาปนามาตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 ได้บัญญัติให้เป็น "กรรมการมหาเถรสมาคม" โดยตําแหน่ง เท่ากับเป็นตําแหน่งถาวรก่อนหน้ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในการพิจารณา เพื่อให้สมกับฐานะกับการที่เป็นยศสูงสุดและตําแหน่งถาวรสูงสุด การสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะนั้น ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพราะการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ ทําให้การสถาปนา
สมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490-2532 นั้น มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพิจารณาสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะจาก 2 หลักใหญ่ คือ 

 1. จากหลักเกณฑ์ของคณะสงฆ์ที่เน้นความเป็นพระสังฆาธิการ 
 2. จากหลักเกณฑ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเน้นเรื่องระบบอาวุโสทางสมณศักดิ์
   
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด