ข่าว

ยับยั้ง "ร่างพ.ร.บ.การศึกษา" ขัดกับรัฐธรรมนูญ60

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สภาองค์กรของผู้บริโภค ยื่นหนังสือถึง "ชวน หลีกภัย" ประธานรัฐสภา ให้ยับยั้ง "ร่างพ.ร.บ.การศึกษา" ที่จะลงมติ 17 กันยายน นี้ ชี้ปมเนื้อหามาตรา 21 ที่มีเนื้อความไปขัดกันกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 54

นายคมเทพ ประภายนต์  ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา  สภาองค์กรของผู้บริโภค  เปิดเผย “คมชัดลึก ออนไลน์” ถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ  ที่จะเข้าสู่วาระและลงมติของรัฐสภาในวันศุกร์ที่17กันยายน2564 นี้ ว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ยื่นหนังสือเรื่อง การขัดกันของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ด้วยสภาองค์กรของผู้บริโภคได้อ่านเนื้อความตามมาตรา21ของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาติที่จะเข้าสู่วาระและลงมติของรัฐสภาในวันที่17กันยายน2564นี้มีเนื้อความบางส่วนในส่วนของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ที่สามารถจัดเก็บตามความจำเป็นได้นั้น 

ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเห็นว่าเนื้อความในส่วนนี้ไปขัดกันกับมาตรา54ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560 ที่ได้บัญญัติเอาไว้เรื่องเรียนโดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านประธานรัฐสภาได้โปรดพิจารณา

 

 

และยับยั้งในการลงมติรับร่างของสมาชิกสภาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติมาตรา 21 ที่มีเนื้อความไปขัดกันกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวอีกว่า เพื่อประโยชน์และเป็นโอกาสที่เด็กๆนักเรียนจะได้รับสิทธิในการได้รับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ที่ได้รับการบริโภคทางการศึกษาซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัตของรัฐธรรมนูญที่วางหลักเอาไว้กับการศึกษาชาติ

 

 

รัฐธรรมนูญทำไมจึงต้องบัญญัติสิทธิและโอกาสของเด็กๆนักเรียนที่จะได้รับการจัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆมาตั้งแต่ปี2540 เพราะเป็นไปตามหลักการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสากล ตามกฎบัตรปฎิณญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กตามข้อ26.1ที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีของสหประชาชาติ นี่คือที่มา 

 

 

แต่ประเทศไทยมีคนบางกลุ่ม ที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ร่วมกันกระทำโดยมิชอบออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการหลายฉบับจัดเก็บเงินเถื่อนทุกประเภทกับเด็กนักเรียนตลอดมา

 

 

“วันนี้อีกเช่นกัน สรรหาและใช้นักวิชาการต่างๆร่างพระราชบัญญัติการศึกษาชาติฉบับใหม่ออกมาเพื่อนำมาใช้กับการศึกษาชาติ ผมได้อ่านร่างฯพ.ร.บ.การศึกษาชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน

 

 

มีบางมาตราที่ผู้ร่างฯพ.ร.บ.ได้ร่างฯไปขัดกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะนำวาระเข้าสู่รัฐสภาจะลงมติรับร่างฯ พ.ร.บ.การศึกษาชาติในวันศุกร์ที่17กันยายน2564นี้” นายคมเทพ ระบุ

 

 

นายคมเทพ ระบุอีกว่าประชาชนในฐานะที่มีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ ท่านจะยอมรับกับสิทธิอันพึงมีและได้มาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ เมื่อประชาชนกำลังจะถูกกระทำมิชอบ กำจัดสิทธิอันพึงมีของประชาชนกับร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติฉบับนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้

 

 

"หากร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับนี้ ผ่านสภาฯโอกาสของเด็กๆ  จะไม่เหลือ" ประธานคณะทำงานด้านการศึกษา สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวทิ้งท้าย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ