ข่าว

"เงินเยียวยานักเรียน” ตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่ รอรับเงินได้เลย 3กันยายนนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

31 สิงหาฯ “เงินเยียวยานักเรียน” 2,000 บาท ถึงโรงเรียนพร้อมจัดสรรให้เด็กทุกคน ภายใน 3 กันยายน นี้ แนะผู้ปกครองชื่อตกหล่นรีบประสานสถานศึกษาต้นสังกัด ไม่ต้องกังวลได้รับเงินแน่นอน

ความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)นั้น ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจ้งว่า งบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้ถูกส่งมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งงบประมาณไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กระจายไปสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว

 

 

สำหรับประเด็นก่อนหน้านี้ ศธ.ได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงการคลัง ว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้มีความสะดวกขึ้น ศธ. จึงเสนอให้มีการจ่ายเงินทั้งในรูปแบบโอนผ่านบัญชีธนาคาร และเงินสดนั้น อยู่ระหว่างการติดตามว่าจะสามารถดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวได้หรือไม่ ทั้งนี้คาดว่าเงินดังกล่าวจะถึงมือผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดสรร "เงินเยียวยานักเรียน" จำนวน 2,000 บาท

 

ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)นั้น 

 

 

ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ ทางธนาคารแจ้งว่า กำลังทำระบบการโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดย วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ทางธนาคารจะให้โรงเรียนสมัครผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (online registration)

 

ทั้งลูกค้าที่มีและไม่มี Krungthai corporate online เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในการโอนเงินให้ผู้ปกครองทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงไทย จะขึ้นหน้าเวปของธนาคาร และ สพฐ. จะส่ง link การสมัคร และคลิปอธิบายขั้นตอนการดำเนินการไปให้ในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้โอนเงินไปยังบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้เขตพื้นที่โอนต่อไปยังโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เมื่อถึงบัญชีโรงเรียนแล้ว โรงเรียนโอนเงินหรือจ่ายเงินถึงมือผู้ปกครอง โดยกระบวนการทั้งหมดต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน

 

 

จากการตรวจสอบของ “คมชัดลึกออนไลน์” ในเบื้องต้น พบว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)นั้น ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)ได้ออกคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) ไปถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งประเทศ

 

เนื้อหาสาระของคำสั่งด่วนที่สุด ที่ศธ. 04006 /ว 2487 อ้างถึงมติครม.เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตามที่ปรากฏ และในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVIC-19) และให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้

 

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

1.1 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งบัญชี ชื่อบัญชี "ชื่อหน่วยงาน" (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาCOVIC-19) เพื่อรองรับเงิน ที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง สำหรับเตรียมดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทันที

1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารที่ผู้ปกครองประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่โรงเรียนจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ถูกต้องและครบถ้วน

2. สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

2.1สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียน จากระบบนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนนักเรียนจากระบบ SET

วันที่ 25 มิถุนายน 2564

2.2 จัดทำข้อมูลรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ปกครอง(ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร) หรือบัญชีธนาคารนักเรียนกรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรองรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดนด่วน

 

 

จากคำสั่งดังกล่าวของสพฐ. ทำให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการดำเนินการ คาดว่า เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท จะโอนเข้าบัญผู้ปกครองหรือนักเรียนที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย ได้ทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ส่วนนักเรียนที่ชื่อตกหล่นไม่ต้องกังวลเพราะสถานศึกษาเปิดให้มาแจ้งชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน นี้ และทุกคนต้องได้รับเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

“ลดค่าเล่าเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน กระทรวงศึกษาธิการ จะจ่ายผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มายังเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นเขตพื้นที่การศึกษาจ่ายผ่านโรงเรียนหรือสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอง ครอบคลุม11 ล้านคนวงเงิน 21,600 ล้านบาท” คำมั่นจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ