เด่นโซเชียล

ตรวจสอบสิทธิรับเงิน "เยียวยานักเรียน" 2,000 บาท เช็กวันโอนเงินเข้า

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิรับเงิน 2,000 บาท "เยียวยานักเรียน" มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วง "โควิด-19" ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิรับเงิน 2,000 บาท "เยียวยานักเรียน" มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วง "โควิด-19" ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับมาตรการการ "เยียวยานักเรียน" กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม - ต้นเดือน กันยายน 2564 นี้

 

การตรวจสอบสิทธิเพื่อรับเงิน "เยียวยานักเรียน" สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) student.edudev.in.th (คลิก) โดยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน จากนั้นให้กดตรวจสอบข้อมูล

 

โดยนักเรียนที่จะสามารถตรวจสอบได้ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สถานศึกษารายงานและยืนยัน/รับรอง จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

 

ตรวจสอบสิทธิรับเงิน \"เยียวยานักเรียน\"  2,000 บาท เช็กวันโอนเงินเข้า

 

 

ทั้งนี้ หากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ กรุณาติดต่อต้นสังกัด หรือ สถานศึกษาของตัวนักเรียนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบนี้

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 

1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)

 

2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ

 

3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิและพบว่ามีสิทธิ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง

 

4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป

 

5. กรณีพบชื่อ - นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

 

CR สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ