ข่าว

รัฐสภา เห็นชอบร่าง รธน. "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐสภา เห็นชอบร่าง รธน. แก้ไขม.83 "บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ"เสียงข้างมาก476 :70 เสียง ชินวรณ์ ชี้ หวังแก้ปัญหาเรื่องบัตรเขย่ง ปรับให้มี 2 ใบ เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อการใช้สิทธิเลือกส.ส.-เลือกพรรค

 

ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 วาระที่สองฉบับใหม่ที่กมธ.ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

 

 

หลังจากสมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางแล้ว และกรรมาธิการได้ใช้สิทธิชี้แจงประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาตั้งคำถาม

 

 

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกมธ. เสียงข้างมาก อภิปรายชี้แจง ว่าการแก้ไขระบบเลือกตั้งตามที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอนั้นเพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องบัตรเขย่งและผลเลือกตั้งที่ทำให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยและกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

 

 

นอกจากนั้นการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ต่อการใช้สิทธิเลือกส.ส.เขต และเลือกพรรค

 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประชาชนเป็นขั้นตอนที่เตรียมพร้อมไว้ เมื่อรัฐสภาเห็นพ้องสามารถใช้ช่องทางพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติได้ ทั้งนี้การตั้งข้อแม้และสร้างข้อจำกัดต่อการผ่านร่างรัฐธรรมนูญนั้น ผมมองว่าการเริ่มต้นให้แก้ไขจะนำไปสู่การเปลี่ยนปลงครั้งสำคัญที่เปลี่ยนบริบททางการเมือง ไม่ให้กลับไปสู่วังวนเดิม

 

ทั้งการเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านระบบบัตรเลือกตั้งสองใบจะทำให้การเมืองไม่กลับไปวังวนเดิมคือการถอดสลักทางการเมือง ชินวรณ์ กล่าว

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกมธ. เสียงข้างมาก อภิปรายว่า การกำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ นั้นไม่เป็นการจำกัดสิทธิต่อการออกเสียงลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

 

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในมาตรา3แก้ไข ม. 83 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ด้วยคะแนน 476  เสียงต่อ 70 เสียง งดออกเสียง 91 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของกมธ.เสียงข้างมาก หลังจากที่ใช้เวลาพิจารณารวมกว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที

logoline